Grafik Jan Vičar se představuje roudnické galérii

V cyklu Jiné světy Galérie moderního umění v Roudnici nad Labem uvádí na scénu autory, kteří tím či oním způsobem pracují s reflexí nám vzdálených, exotických kultur a obohacují tak škálu středoevropských estetických kódů. Představil se v něm již například malíř amazonské džungle Otto Placht, keramička Jana Krejzová či malířka a kreslířka Kristýna Šormová v projektu Raku a haiku.

Jan Vičar patří mezi vynikající reprezentanty novátorské vlny v grafické tvorbě, jenž si po dvacetileté dráze vydobyl na výtvarné scéně. Ve svých dílech se zabývá tématem týkajícího se afrického kontinentu. Ten mu učaroval jak při jeho pobytu v Kapském městě v roce 2003, tak i na loňské cestě po Maroku, kam se chce ještě jednou vrátit.

Roudnická výstava „Dívka a trn“ jejíž vernisáž se uskutečnila počátkem května se stala součástí živého projektu, který bezprostředně zaznamenává umělcovy dojmy z této výpravy obohacené o nejrůznější nálezový materiál. K zhlédnutí jsou zde rovněž i další její umělecké plody v podobě výsledných artefaktů – charakteristických velkoformátových grafik vytvořených kombinací tradičních i zcela originálních postupů. Jan Vičar je pro vnímání odlišností, jiné imaginace, atmosféry krajiny, lidské zkušenosti, mytologie, dobrodružství i tradic mimořádně dobře vybaven. Prokázal to již v řadě jednotlivých tisků i cyklů, z těch afrických například v dílech Tři staří sloni či Viděl jsem muže v jeskyni na Ďáblově hoře z roku 2003.

O tom, že jeho duše je rezonanční deskou, díky níž se může osobitá zkušenost přenést i na nás, se mohou návštěvníci přesvědčit až do 11. června.

BM