SPOLANA PLÁNUJE SPALOVNU, S MÍSTNÍMI O TOM ALE MLUVIT NECHCE

Jen zhruba dvacet pět kilometrů od spalovny společnosti ČEZ, která má stát v Horních Počaplech u Mělníka, plánuje společnost FCC postavit spalovnu pro chemičku Spolanu Neratovice. O plánu na stavbu spalovny přitom neví skoro nikdo z místních obyvatel. Mnozí se o něm poprvé dozvěděli teprve minulý čtvrtek, kdy vedení obce Libiš, v jejíž blízkosti má spalovna stát, uspořádalo setkání, kde veřejnost s projektem seznámilo. Zástupci společnosti FCC a Spolany účast na schůzce odmítli.

Na schůzku v místní sokolovně přišly zhruba dvě stovky lidí. Kromě zástupců Arniky byl přizván i Ivo Kropáček, expert na odpady působící mimo jiné v Hnutí DUHA. Zástupci neziskových organizací účastníky seznámili s tím, jakým způsobem projekt připomínkovali v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kterým záměr od konce minulého roku prochází, a jaké k němu mají výhrady. Ty se týkaly hlavně produkce toxických látek, a to nejen v emisích, ale i ve zbytcích po spalování odpadů, a kumulace negativních vlivů na životní prostředí a život lidí v okolí Neratovic. K největším znečišťovatelům této oblasti přitom patří právě i Spolana Neratovice.

Opakovaně se mluvilo také o tom, že stavba dvou takto velkých spaloven v jednom kraji, a dokonce v jednom regionu je nekoncepční z hlediska nadbytečnosti jejich kapacity, recyklačních cílů, které jsme si jako stát do budoucna stanovili a budeme je muset v souladu s legislativou plnit, ale i z hlediska záměru Evropské unie orientovat se v budoucích letech stále více na oběhové hospodářství a na snižování množství produkovaného odpadu.

Zástupci firmy FCC ani Spolany Neratovice se setkání nezúčastnili, podle místostarostky Jaroslavy Holinové proto, že se v této fázi k projektu pro veřejnost vyjadřovat nechtějí. Pro širokou veřejnost, ale i místní obyvatele je přitom proces EIA poslední možností, kdy se můžou k projektu vyjádřit, a to skrze písemné připomínky k dokumentaci nebo na veřejném projednávání, které proběhne v nejbližších měsících.

Starostka Libiše Pavlína Komeštíková také potvrdila, že by mohlo dojít k vypsání referenda, které by rozhodlo o tom, jak se obec k projektu postaví. Zástupci obce prozatím chtějí vystupovat neutrálně a na podobných setkáních, na úřední desce nebo na webu občanům odpovídat na všechny jejich dotazy k projektu. Občané mají možnost podepsat petici proti spalovně, zatím pouze fyzicky, na setkání promluvil i zástupce jejího petičního výboru.

Text a foto: Arnika, z. s.