LOKÁLKA MĚLNÍK – MŠENO ZANIKNOUT NESMÍ

…prohlásil mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl (nezávislý za TOP 09). „Byla by to nenapravitelná chyba a výsměch odkazu našich předků“, pokračoval a prozradil v jakém stavu je jednání o jejím osudu.

Dne 7. 2. 2023 proběhla na mělnické radnici schůzka mezi zástupci Středočeského kraje, IDSK, ROPID a představiteli dotčených obcí. Místy emotivní diskuse se nesla ve zcela konstruktivním duchu. Krajský radní pro dopravu Petr Borecký (STAN) představil 2 varianty dalšího vývoje. První počítá s neobjednáním vlakové dopravy a posílením autobusových spojů. Druhá počítá se zachováním vlakové dopravy v rozsahu roku 2014. V případě druhé varianty bude kraj po všech dotčených obcích požadovat částku cca 8,5 milionů korun, s tím že se budou muset dohodnout, jak si tuto zátěž mezi sebou rozdělí. Na závěr jednání byl stanoven termín konec dubna, kdy proběhne další jednání. Na něm by měl padnout konečný verdikt s tím, že kraj avizoval nutnost autoritativního rozhodnutí v případě neshody zástupců obcí. Zástupci IDSK pak mají za úkol vést separátní jednání s každou obcí.

Ihned po skončení jednání jsme se společně se starostou města Mšena Jiřím Guttenbergem domluvili na vzájemné koordinaci postupu ve věci. Svolali jsme jednání, na kterém se nám podařilo sjednotit postoj všech dotčených obcí v traťovém úseku Mělník – Mšeno a vystupovat jednotně a ve vzájemné shodě. Záležitost osudu lokálky bývá někdy prezentována jako jakási válka se Středočeským krajem a v tomto ohledu s radním pro dopravu Boreckým. Takto to v žádném případě není. S panem Boreckým jsem několikrát jednal a on ve mně vzbudil přesvědčení, že zcela oprávněně a věcně hájí ekonomické zájmy kraje. Proto jsme se na celou věc podívali z jiného úhlu pohledu: Proč dotovat trať, která v rámci základní dopravní obslužnosti nemůže ekonomicky konkurovat autobusům, namísto toho, abychom naplno využili její turistický potenciál? Proč takřka prázdné vlaky v týdnu nenahradit plnými o víkendech?

Zde je třeba vyjít z jasné reality, a tou je fakt, že z historických důvodů zájem o cestu vlakem v rámci linkové dopravy v pracovním týdnu na této trati poklesl pod ekonomicky udržitelnou mez. Na druhou stranu zde zbývá velký víkendový turistický potenciál tratě. Společný návrh obcí vychází v podstatě z jedné varianty navržené IDSK. Zachovat víkendově celoroční provoz tratě, tzn. pátek, sobota, neděle v objemu cca 6 párů spojů v letních měsících a 4 páry spojů v zimních měsících. Grafikon nastavit tak, aby vlaky z Mělníka odjížděly v návaznosti na spoje z Prahy a od Ústí nad Labem. Do úvahy jsme dali možnost vedení přímých spojů Praha – Mělník – Mšeno. Za tuto variantu bych se já osobně přimlouval nejvíce. Když se v létě podíváme do oblasti Kokořínska, tak je to doslova automobilová katastrofa. Přímé vlakové spojení této lokality s Prahou by mohlo tento problém výrazně eliminovat. Příklad: rodina z Prahy nepoužije k jízdě auto, ale sedne v pátek na vlak, dojede na Mělník, kde se ubytuje. V sobotu si udělá výlet vlakem do Mšena, odkud se projdou Kokořínskem a večer se vrátí zpět na Mělník. Neděli věnuje prohlídce města, poobědvá, a odjede zpět domů. Stejně může postupovat např. rodina z Ústí nad Labem.

Navíc je třeba si uvědomit, že do této tratě bylo v nedávné době nainvestováno cca 340 milionů korun, nemluvě o následné instalaci dalšího železničního zabezpečovacího zařízení. Pokud nebude na trati objednán provoz, ta v podstatě zanikne. Nebude důvod ji udržovat, opravovat, zkrátka ji zachovávat v provozuschopném stavu. Argument o neúčelné investici státu, na níž bude doplácet krajský rozpočet, nesdílíme. Předně je třeba zdůraznit, že oboje jsou kategorie veřejných financí, jejichž účelem je mj. péče o veřejné statky. Z prostředků daňových poplatníků byly vynaloženy nemalé finanční prostředky k opravě této trati a nyní by měly přijít vniveč. To je přece něco, co nelze racionální argumentací obhájit. Navíc je třeba vyjít i z regionálních konsekvencí. Trať Mělník – Mšeno představuje i historickou tradici našich předků a má nezastupitelný význam pro rozvoj turistického ruchu. Jistě není v obecném zájmu, aby úzkými silnicemi Kokořínska v letních měsících mezi cyklisty a chodci projíždělo více autobusů.

Osobně věřím, že vše dobře dopadne, a že se nám podaří lokální trať Mělník – Mšeno uchovat budoucím generacím. Za sebe říkám, že pro to udělám maximum.

JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. mělnický radní pro dopravu