HOSPIC TEMPUS slaví 7 let od vzniku organizace

SETKÁNÍ S POZŮSTALÝMI

dne 13.3.2024 v CurkLenka, Mělník, Českolipská 1095/24

Na tento den jsme naplánovali v rámci výročí vzniku organizace setkání s rodinami, kterým
jsme pomohli s péčí a doprovodem blízkých na jejich poslední cestě. Tyto rodiny budeme
osobně kontaktovat. Všichni jsou srdečně zváni na malé komorní posezení paní ředitelkou a
celým týmem.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve dnech 14.3. a 15.3.2024 od 14-16 hod. na adrese organizace: Mělník, Bezručova 108
Při příležitosti 7. let vzniku neziskové organizace HOSPIC TEMPUS, z.s. bychom vás rádi
pozvali do sídla společnosti. Naše dveře budou otevřené pro každého, kdo se zajímá o
možnost, jak pečovat o své blízké v domácím prostředí na sklonku života. Zeptat se můžete na
cokoli, co vás zajímá kolem péče a podpory, možnost prohlédnout si kompenzační pomůcky.
Během setkání vám bude k dispozici ředitelka organizace Mgr. Dita Brezováková a
kvalifikovaný tým.
Co můžete očekávat od domácí hospicové péče?
Odbornou zdravotní péči dostupnou pro naše klienty 24 hodin denně. Sociální pracovnice
poskytne základní sociální poradenství a pomoc s vyplněním požadavku na příspěvky.
Pečovatelky odlehčovacích služeb pomohou s hygienou a péčí o klienty, aby si pečující osoba
mohla zařídit potřebné osobní záležitosti, odpočinout si. V případě potřeby využít služby
psycholožky nebo duchovního. Hospic také disponuje půjčovnou nových kompenzačních
pomůcek prioritně pro hospicové klienty.
Co je cílem této služby?
Ukázat a nabídnout rodinám možnost, jak své blízké dochovat ve svém domácím prostředí a
zajistit jim tak důstojný a laskavý konec života. Připravujeme i další kulturní a vzdělávací
akce s cílem zvýšit povědomí o možnosti využití domácí hospicové péče.
Chcete se dozvědět více?
Rádi vám poskytneme další informace o domácí hospicové péči či samotných odlehčovacích
službách na tel.: 720 557 554 nebo navštivte naše stránky www.hospictempus.cz.
Máte zájem podpořit domácí hospicovou péči?
Dává vám smysl naše práce, můžete nás podpořit přímo na účet organizace 115-
4273410257/0100. Jestliže jsou nám známe údaje o darující osobě či organizaci, zasíláme
potvrzení o daru.