Bude se bourat most u Brandýsa nad Labem

O nastávajících víkendech se bude bourat most u Brandýsa nad Labem, na jeho místě vyroste za 54,1 milionu korun zcela nový

Ze soboty na neděli 17. a 18. března dojde na silnici II/101 k demolici mostu, který spojuje Brandýs nad Labem a Zápy. Tento most současně slouží jako jedna z mimoúrovňových křižovatek na dálnici D10 pro sjezd do Brandýsa nad Labem či na opačnou stranu směrem k Zápům. V rámci kompletní rekonstrukce bude stávající stavba zcela odstraněna a následně na jejím místě vznikne úplně nový most.

Práce přinesou omezení provozu na dálnici D10. K vlastnímu bourání nosné konstrukce směrem na Mladou Boleslav dojde ze soboty na neděli v čase od 19:00 do 9:00. Dálnice D10 bude pro provoz v této době zcela uzavřena a omezení bude i na související silnici II/101. Druhou polovinu mostu zbourá dodavatel stavby společnost EUROVIA CS o dalším víkendu 24. a 25. března, a to opět v čase mezi 19:00 a 9:00. V místě následně vyroste nový most, jehož investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Ze současné mostní konstrukce budou využity pouze základy pilířů a založení opěr (piloty 350×350), ostatní části konstrukce budou odstraněny a zlikvidovány. Odstraněna budou i zpevnění svahu pod mostem a odvodňovací skluzy.

Nový most bude vybudován o délce 83,98 metru a šířce 16,60 metru. Komunikace, která po něm povede, je navržena v kategorii S9, 5/70 včetně odbočovacích pruhů a s oboustrannými symetrickými chodníky. Vozovka bude mít střechovitý příčný sklon 2,5 %.

„Vybudování nového mostu bude stát celkem 54,1 milionu korun a bude z větší části hrazeno s pomocí evropských peněz v rámci IROP. Stavební práce předpokládáme na osm měsíců, skončit by tedy měly v říjnu letošního roku. Současně bude probíhat oprava navazujících úseků na silnici II/101 mezi Brandýsem nad Labem a obcí Zápy, a proto bude provoz na této silnici po celou dobu vyloučen,“ upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Objízdné trasy budou podle rozhodnutí silničního správního úřadu v Brandýse nad Labem po dobu bouracích prací vedeny přes okolní exity dálnice D10, tj. exit 10 Brandýs nad Labem vlevo přes Brandýs n. L. a Starou Boleslav na exit 14 MKÚ Stará Boleslav. Pro řidiče bude objížďka vyznačena.