Středočeští zastupitelé rozhodnou o poskytnutí dotací na zvýšení platů sester

Rada kraje ve čtvrtek 10. srpna 2017 projednala a doporučila zastupitelstvu Středočeského kraje schválit poskytnutí finančních dotací ze státního rozpočtu v celkové výši cca 42,68 milionu korun pro 27 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče na zvýšení platů zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků pracujících ve směnném provozu nebo nepřetržitém provozu ve zdravotnických zařízeních Středočeského kraje.

„Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace ve výši 42,68 milionu korun Středočeskému kraji vydalo Ministerstvo zdravotnictví v pondělí 7. srpna. Pro urychlení procesu administrování dotací směrem k poskytovatelům zdravotních služeb proto rada kraje dnes na svém mimořádném jednání poskytnutí dotace, která přijde na krajský účet, projednala a zastupitelům doporučila dotaci pro cílové příjemce schválit,“ informoval radní pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS). „Postupujeme tak, abychom administraci dotací maximálně urychlili. Nepromeškáme jediný den,“ shrnul náměstek M. Kupka.

Rada kraje také projednala a doporučila zastupitelům schválit znění obsahu smlouvy, která bude s jednotlivými poskytovateli lůžkové péče uzavřena. O individuální dotaci se přihlásilo celkem 27 těchto registrovaných poskytovatelů zdravotní lůžkové péče, což představuje 15 982 pracovních úvazků. „Doporučení rady kraje dotaci udělit projedná zastupitelstvo na svém mimořádném jednání 23. srpna 2017,“ upřesnil náměstek Martin Kupka.

Vyplacení mimořádné odměny zdravotním sestrám ve výši 2 tisíce korun už v srpnové výplatě je však v tuto chvíli na rozhodnutí ředitelů poskytovatelů lůžkové péče. Zdravotní sestry středočeských nemocnic je dostanou, najdou-li na ně ředitelé peníze. Peníze na účet poskytovatelů zdravotní lůžkové péče přijdou obratem po uzavření smluv o individuální dotaci.