Český rybářský svaz Mělník

Výboru MO ČRS Mělník se po dlouholetém úsilí podařilo díky sponzorům, MěÚ Mělník jako hlavní sponzor, obecním úřadům v regionu, tak místním soukromím podnikatelům, zakoupit pro MO motorový člun pro 8 osob s 20 kw motorem se specialním vybavením pro noční využití v ceně více jak 300 tis. korun.

Tento rychlý motorový člun bude především sloužit pro rybářskou stráž místní organizace k ochraně 5 ti rybářských revírů,aby mohla důsledněji plnit své poslání a hlavně v nočních hodinách kontrolovat nepřístupná místa podél hlavních toků, tedy hlavně kolem tekoucích řek Labe a Vltavy. Hlavní kontroly budou zaměřeny na nepřístupná místa kolem Vltavy od Vraňanského jezu po soutok a podél celého revíru Labe až k jezu v Dolních Beřkovicích, kde v těchto místech hlavně v nočních hodinách dochází k porušování proti rybářskému řádu.

Vzhledem k tomu, že naše organizace má i 2 členy rybářské stráže s celokrajskou kontrolní působností , můžeme kontrolovat i sousedních revírech MO Obříství, nebo v MO Kralupy N/Vlt. Jako vůdce plavidla bylo proškoleno 6 členů rybářské stráže, kteří po odborném proškolení složí kapitánské zkoušky . Zároveň můžeme zapůjčit motorový člun s naším kapitánem i sousedním MO ČRS pro jejich revíry na řekách s jejími členy ryb. stráže.

Naše organizace bude spolupracovat i o zapůjčení člunu pro integrovaný záchranný systém v regionu, ať se týká spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek státní správy při provádění záchranných a likvidačních prací a mimořádných událostí. Jedná se hasičský záchranný sbor ČR, policie ČR, městské a obecní policie, městské a obecní úřady, havarijní, pohotovostní a jiné služby, ochrany při povodních, otravy vodních toků a zdravý občanů.

Věříme, že naše spolupráce bude ku prospěchu nás všech, jak občanů, tak organizací a v neposlední  řadě k ochraně rybářských revírů naší organizace proti porušování rybářského řádu, nepoctivých rybářů a hlavně pytláků.

Za výbor
Vladimír Nývlt, hlavní hospodář ČRS MO Mělník