Proč bude V Kroupovci místo gravitační tlaková kanalizace?

Ke změně gravitační kanalizace na tlakovou v ulici V Kroupovci přistoupilo město Mělník z technických a ekonomických důvodů. V úzkém profilu této komunikace je v současné době uložen horkovod a vodovod. Po vytýčení plánované kanalizace bylo zjištěno poměrně hodně bodů, kde by docházelo ke střetu. Správci sítí požadují dodržení předepsaných vzdáleností. Splnění této podmínky by znamenalo přeložení vodovodu nebo horkovodu plně na náklady města, což by cenu stavby zvedlo o několik miliónů a navíc by prodloužilo dobu trvání stavby a tím i komplikace pro občany s tím spojené.

Navíc ke zlevnění dojde i způsobem pokládky kanalizace. Zatímco gravitační vyžaduje poměrně širokou pracovní spáru a relativně stabilní spád, což v dané lokalitě předpokládá uložení v některých místech i do hloubky 4 metrů, kde lze očekávat i tvrdou skálu, tak talková kanalizace se pokládá do výrazně užší spáry do hloubky kolem 140 – 180 cm a může více kopírovat terén. Co to přináší pro potenciálního žadatele o připojení? V obou případech je nutné vybudovat přípojku na svém pozemku na vlastní náklady.

Pro uložení přípojky gravitační kanalizace je nutná širší spára a hloubka uložení se odvíjí od terénu pozemku a může být i několik metrů a v celé délce musí být zachován spád (v tom jsou parcely velmi různorodé). Pro tlakovou kanalizaci je uložení jednodušší – spára tzv. „na šířku lopaty“, hloubka cca 80 – 100 cm a může více kopírovat terén. Není nutné na přípojce osazovat revizní šachtu. Vyžaduje vybudování šachty pro jímku s čerpadlem o hloubce 2 m a průměru 120 cm. Jímka nemusí být na okraji pozemku, ale může být uložena kdekoli na pozemku vlastníka, případně i v budově (dům, kůlna, garáž – pokud je to technicky možné). Tím je možné výrazně snížit náklady na elektrickou přípojku, která je potřebná. Vlastní zařízení poskytne formou daru město Mělník.

Ještě k možnému rozšíření ulice V Kroupovci. Město není vlastníkem souvislého pásu v délce komunikace, který by umožňoval rozšíření v celé délce. Někteří vlastníci nejsou ochotni potřebné pozemky pro rozšíření městu prodat. Proto není možné rozšířit komunikaci v celé délce ale jen vytvořit „výhybny“ v místech, kde městské pozemky jsou.