Jak se pokračuje na akci Kanalizace – Vehlovice

V této nové rubrice budeme pravidelně upřesňovat průběh prací s výhledem na dva týdny dopředu. Přesný harmonogram na celou stavbu není možné upřesnit na konkrétní dny, proto budeme každých 14 dní informovat díky pravidelnému newsletteru.

 K 27. červnu 2022

 
  • Až do 30. 6. 2022 pokračuje stavba stoky K2 včetně obnovy vodovodu v ul. Vehlovské směrem k Rumburské.
  • Pokračuje stoka K1 v ulici V Kroupovci – předpoklad ukončení této části gravitační stoky je do 30. 6. 2022.
  • Od 1. 7. 2022 budou probíhat práce na výhybnách na komunikaci v ulici V Rokli. Tato ulice bude pak od 11. 7. 2022 uzavřena a ulice se bude připravovat v úseku od podjezdu pod I/9 až po ul. Střemskou na asfaltování s termínem do 31. 7. 2022
  • Od 1. 7. 2022 po dobu letních prázdnin se předpokládá realizace gravitační stoky K2-2 a obnovy vodovodu v ulici Hroznová.
  • V posledním týdnu měsíce července budou dokončeny asfaltové povrchy v křižovatce ulice Vehlovská a Střemská a bude se pokračovat směrem ke hřbitovu a do ul. Střemské.
  • Během prvního měsíce prázdnin bude uzavřena ulice Hroznová a ulice V Rokli. Ul. V Kroupovci bude průjezdná. Ulice Vehlovská a Střemská budou na průjezdu omezeny pouze v posledním červencovém týdnu v době asfaltování.

Zdroj: Město Mělník