Kontejnerový terminál Mělník (přístav) aneb jsou lidé na Mělníku Evropany druhé kategorie?

Hned úvodem musím upozornit, že nelze srovnávat přístavy námořní, historicky opodstatněné a „přístav“, který nám tu vznikl coby soukromá podnikatelská aktivita vlastně nedávno, a to při veškerém respektu k mnohaleté tradici toho opravdového „starého“ přístavu. On totiž ten název „přístav“ je velmi zavádějící, ve skutečnosti se dnes jedná o kontejnerové překladiště typu silnice/železnice, doplněné o možnost říční plavby.

Jak by tedy fungovalo takové překladiště jinde? Podívejme se třeba do Rakouska, kde společnost Rail Cargo (působí společně se společností MAERSK i v terminálu Mělník) vybudovala kontejnerový terminál Wien Süd, který byl otevřen v prosinci 2016. Umístění terminálu je až za zastavěnou oblastí Vídně a s přímou vazbou na dálniční okruh Vídně, respektive přímo na křížení železničního koridoru směřujícího na jih Rakouska a dálničního okruhu Vídně. Provozní doba v pracovních dnech je pouze od 06.00 do 18.15 a v sobotu pouze od 06.30 do 10.45 hodin. A v neděli? Samozřejmě, že zavřeno…

Srovnejte přístup společnosti Rail Cargo v Rakousku, kde investovala více jak 6 miliard Kč, realizovala svůj projekt mimo zastavěné oblasti a k tomu všemu strpěla omezení provozu v nočních hodinách s podmínkami, které jim nabídly České přístavy, a.s. za tichého souhlasu města Mělník! Ano je to zásadní rozdíl. Ve Vídni by občané radním nedovolili, aby tam někdo podnikal na úkor jejich pohodlí, na úkor jejich zdraví. Ale u nás?

Hnutí nezávislých „Máme rádi Mělník“, kteří jsou součástí dnešní radniční koalice jsoudokonce schopni prezentovat jako výsledek jejich čtyřleté práce, že z jejich podnětu zpracovává Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) studii modernizace a ztišení provozu vlečky do přístavu. Ano čtete správně, jako výsledek čtyřletého působení na radnici, se pyšní tím, že byla zadána studie! Opomenu to, že nebýt odborného článku pana Ing. Živnůstka v měsíčníku Mělnicko před půl rokem, tak k žádnému zadání studie ani nedojde, ale musím se zeptat: „Jestliže trvalo čtyři roky zadání studie, znamená to, že dvaceti let tu budeme mít i realizaci?“

A do té doby budeme občany druhé kategorie. Anebo to chcete jinak?

JUDr. Petr Kowanda