Pavel Postler, kandidát na starostu: Obec Vysoká u Mělníka může po volbách rozkvést

Narodil jsem se v Mělníku, ale prakticky celé dětství jsem prožil ve Vysoké u babičky. Svého dědu Josefa Matouška jsem bohužel nepoznal. Patřil k místním občanům, které nacisté v prosinci 1944 popravili v Praze na Pankráci. Ve Vysoké jsem trávil všechen svůj volný čas, prázdniny, později víkendy a dovolené s rodinou. Dlouhá léta jsem zde chtěl žít natrvalo a jsem velmi rád, že se mi to povedlo a už několik let ve Vysoké bydlím. V současné době jsem krátce v důchodu, a proto se mohu prakticky okamžitě zapojit do vedení obce.

Naši obyvatelé budou moci přímo ovlivnit, kam peníze půjdou. Díky anketám na obecním webu.

Každá nová politická strana nebo hnutí se zaštiťuje tím, že přináší změnu, že bude lepší než jejich předchůdci. Většinou však zůstává u obecných proklamací. Nové volební uskupení „Alternativa pro Vysokou“ to však má jinak – jako jednička na kandidátce a kandidát na starostu obce 65 letý Pavel Postler nabízí naprosto konkrétní věci, které by chtěl zlepšit. „Těch oblastí je celá řada, ale jako prioritní vidím dvě: školství a investice,“ říká Pavel Postler.

Budovy školy i školky jsou opravené, náplň výuky je daný, co byste tedy mohli změnit?

Ano, budovy základní i mateřské školy prošly rekonstrukcemi a jsou v dobrém stavu. Co je horší, to je klima ve škole a kvalita pedagogického sboru. Dobří učitelé postupně odcházejí. Budeme dělat maximum pro to, aby se kvalitní učitelé vrátili. Pokusíme se získat nové, podpořit je formou příspěvku na dopravu či bydlení.

Řekněme, že se vám podaří nalákat nové učitele. Tímto pro vás bod školství končí? Odškrtne si „splněno“?

V žádném případě. Především není pravda, že obec nemá na chod školky a školy vliv. Obec je jejich zřizovatelem a může pro ně vytvářet lepší podmínky, ale také mít určité požadavky. Třeba ve školce bychom rádi posílili pobyt dětí venku, v přírodě. Mohly by také navštěvovat místní farmáře, chovatele, pěstitele a podobně. U školy je situace složitější. Podle rodičů – a jejich názor potvrzuje zpráva České školní inspekce z loňského roku – se škola zaměřuje hlavně na to, jak nachytat dítě při chybě. Ale je toho mnohem víc: nejsou tam žádné kroužky, děti z různých tříd se o přestávkách nesmějí navštěvovat. My chceme moderní školu, což neznamená jen pomůcky, jako jsou interaktivní tabule či tablety. Hlavně potřebujeme moderní a erudované učitele, zlepšit výuku angličtiny, zařadit do výuky pravidelné projektové dny, využít nabídku blízkých institucí (planetárium, muzeum v Mělníku…) a třeba učit děti při pobytu venku, vždyť jsme přeci venkovská škola. Školství je naše stěžejní téma, kvůli tristní situaci ve vzdělávání a neschopnosti stávající obecní „vlády“ řešit školu jsme vlastně sestavili kandidátku Alternativy pro Vysokou.

A co ty slibované investice z vašeho plánu?

Zásadní investice se týkají samozřejmě infrastruktury. Velké peníze stála před třemi lety například kanalizace a ČOV ve Vysoké, ale část lidí se na ni nemůže připojit, protože obec nezajistila smlouvu s majitelem pozemku, přes který má připojení procházet. Kromě toho zbyly po stavebnících propadané kanály a popraskaný asfaltový povrch. Obdobně dopadlo – jinak chvály hodné – ukládání kabelů elektrického vedení do země, po němž zůstaly zničené chodníky. A není divu, že to tak dopadlo. Na zastupitelstvu jsem se o to zajímal a zjistil, že obec nezajistila řádný stavební dozor. Nyní se chystá stavba kanalizace a ČOV ve Střednicích a Strážnicích. Mojí prioritou je, aby se tato pochybení neopakovala.

A myslíte, že vy byste to dokázal ohlídat?

Posledních zhruba patnáct let se pohybuji převážně ve stavebnictví, takže mi tahle problematika není cizí. Myslím, že moje zkušenosti by mohly být obci užitečné. Třeba investice se běžně „soutěží“, aby byla cena pro zadavatele co nejlepší. Já jsem se několika výběrových řízení aktivně účastnil, a proto vím, jak dokážou být výhodné. Jenže v naší obci provádí v posledních letech prakticky všechny větší investice stále stejná firma. Jsem přesvědčen, že pokud bude zastupitelstvo řádně a transparentně zadávat investice a následně důsledně kontrolovat jejich plnění, tak se ušetří nemalé peníze, které nám umožní budoucí rozvoj obce bez dalšího zadlužování.

Na co se dále zaměříte?

Důležitou prioritou je propojení Vysoké a Střednic pro pěší tak, aby vedlo mimo hlavní silnici. Důvod je jasný, bezpečnost lidí, kteří chodí například za nákupy do obchodu ve Vysoké, na poštu, ale hlavně bezpečnost dětí při cestách do školy. Je nám jasné, že to nebude lehký úkol a že se nedá uskutečnit okamžitě, že je to běh na dlouhou trať. Půjdeme však za tímto cílem důsledně, aby se nám jej podařilo splnit.

Kromě toho chceme podrobit důkladné revizi hospodaření s odpady. Motivovat občany k vyššímu třídění tím, že bude dostupnější. Nově chceme vysoutěžit obchodní partnery, kteří náš odpad likvidují – ať už tříděný nebo směsný. Například bioodpad máme ve srovnání s jinými obcemi opravdu drahý. Tady vidíme reálnou možnost ušetřit obci statisíce korun ročně.

Chcete ušetřit na soutěžení velkých staveb, na odpadech. Jak tyto peníze využijete?

Rádi bychom rozvíjeli občanskou vybavenost. Navrhujeme zřídit komunitní centrum pro matky (samozřejmě i otce) s dětmi, kde by mohli společně trávit čas, zejména v zimě či při nepřízni počasí. Vybavit více hřišť hracími prvky pro malé děti, větší děti (to u nás velmi chybí), ale i dospělé. Mohlo by zde vzniknout malé lanové centrum, vybudovat turistické okruhy všemi našimi částmi obce (tedy Střednice, Strážnice, Chodeč, Vysoká, Bosyně) s hracími či edukativními prvky na trase. Ale žijeme tady všichni společně a každý může mít zajímavý nápad, a proto se prostřednictvím anket na webu obce budeme občanů ptát, co za ušetřené peníze chtějí vybudovat.

Myslíte, že máte ve volbách šanci?

Naše „Alternativa pro Vysokou“ vznikla proto, aby se v obci něco změnilo. Lidi rádi nadávají na kde co, ale tím to taky končí. Neudělají nic. My nechceme nadávat, máme konkrétní návrhy, co v obci zlepšit tak, aby se nám tady všem žilo lépe. Pokud lidé chtějí změnu, musí proto udělat jediné: jít 5. až 6. 10. 2018 k volbám a dát nám svůj hlas.

 

Pavel Postler (22.12.1953)