I mělnické muzeum se otevírá!

Uvolňování aktivit se dotkne i Regionálního muzea Mělník a tak po více jak dvou měsících uvítá 12. května první návštěvníky. Bude zprovozněna zdejší kavárna, sice prozatím formou výdejového okénka, avšak již bude možno si posedět, samozřejmě s dodržování bezpečnostních nařízení, ve venkovních prostorách.

Zároveň bude možno shlédnou hned dvě fotografické výstavy. Ve vstupu to bude výstava snímků mělnických muzejnic M. Havlíčkové a J. Králové pod názvem „Bavorská muzea v přírodě“ jenž představí ukázky lidové architektury, umění a každodennosti našich sousedů. Expozici bude možno shlédnout do 5. července.

A v Malém sále to bude další expozice, která představí alespoň zlomek bohatství Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Upozorní na vzácné, jinde ve světě se nevyskytující živočichy a rostliny, a seznámí návštěvníky s roubenou architekturou nebo skalními útvary, které umí vytvořit jen pískovec. Kokořínská pískovcová oblast představuje jedinečnou krajinu hlubokých a tajemných dolů, ve kterých našla útočiště celá řada vzácných druhů rostlin i živočichů. Je to místo, které dokázali naši předci osídlit s citem a v souladu s přírodou. Díky jejich odkazu můžeme i dnes obdivovat klasické roubené stavby nebo příbytky budované ve skalách. Právem bylo toto území vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí už v sedmdesátých letech minulého století. Její rozšíření v roce 2014 o oblast Máchova kraje jen potvrdilo její nenahraditelné přírodovědné hodnoty.

Výstava, která potrvá do konce června a jejíž autorkou je muzejní přírodovědkyně Ing. Marcela Holubová, se je jistě stane inspirací k výpravám do zdejší přírody a objevování jejich nesčetných půvabů.

S ohledem na „koronavirová“ opatření budou expozice bohužel zahájeny bez vernisáže. Avšak je to již dobré znamení, že i zde se vše pomalu vrací do normálu.

mar