Kdo zaplatí půl milionu korun?

Na posledním jednání ZM jsme si vyslechli emotivní projev radního Ondřeje Tichoty o tom, že opoziční zastupitelé ve své reakci na článek pana Tichoty, nazvané TLAKY PANA TICHOTY lhali, a pošpinili tak jméno jeho i jeho manželky paní Lindy Tichotové. Radní Tichota řekl, citujeme: ,,Podstata je přeci ta, že vy jste nás obvinili, z toho, že jsme to nějak zmanipulovali, a pro to nemáte jediný důkaz.“

My, opoziční zastupitelé, si za svým tvrzením z článku TLAKY PANA TICHOTY stojíme, vycházíme z údajů, které nám předložila paní Kirchnerová. Ta byla v roce 2015 propuštěna z městské společnosti Mělnické kulturní centrum o.p.s. (Mekuc) pro nadbytečnost. Ještě předtím bylo na podobné místo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála paní Tichotová. Tato pozice, kromě nových povinností, obsahovala i 100% náplně práce paní Kirchnerové.

Je zřejmé, že tato „transakce“ s lidským osudem je nestandardní a neférová, což potvrzuje i skutečnost, že paní Kirchnerová se nedáv-no domohla spravedlnosti u soudu. Vysoudila odškodné, které s dalšími náklady vyšlo Mekuc, tedy město, na částku kolem půl milionu korun.

Pan radní Tichota, byl v té době členem dozorčí rady Mekucu, kde ukončil svou činnost těsně před tím, než jeho manželka paní Linda Tichotová zvítězila ve výběrovém řízení na místo propuštěné paní Kirchnerové.

Domníváme se, že by se pan Tichota, pokud se chce zachovat jako čestný člověk, měl na příštím jednání zastupitelstva města omluvit všem opozičním zastupitelům za to, že je nespravedlivě obvinil ze lži.

Také se domníváme, že by se měl aktivně zajímat o to, z jakých prostředků bude uhrazeno půl mili-onu korun, které musel Mekuc, tedy potažmo město na celou kauzu vynaložit. Je totiž i jeho odpovědností, dohledat viníka. Nebo je správné, že tyto peníze zaplatíme my všichni společně?

Dále uvádíme vysvětlení ohledně naší reakce na žádost pana Tichoty o omluvu na zastupitelstvu dne 27. 8. 2018.

Žádost uvedl pan Tichota těmito slovy: „Já jsem si přečetl v měsíčníku Mělnicko opět a bohužel!, že funkce radního mi pomohla k obsa-zení místa v Mělnickém kulturním centru mojí manželkou”,….

Jediný článek nazvaný „TLAKY PANA TICHOTY“ pod kterým jsme všichni podepsáni, vyšel v měsíčníku Mělnicko již v květnu 2018. Z formulace pana Tichoty jsme usoudili, že mluví o nějakém dalším novém podobném článku, o kterém nic nevíme. Proto také někteří z nás reagovali slovy, že nic nepodepisovali, anebo že se k tomu nebudou vyjadřovat.

Náš dojem potvrdil i pan Tichota, když v dalším vstupu uvedl: „Tehdy jsem to nechal být. Vy jste to vytáhli znova a považuji to za velmi, ale velmi nevhodné”. Co si o tom máme myslet? Jedině to, že se blíží volby a radní Tichota, hledá možnost jak se zviditelnit.

JUDr. Petr Kowanda

Rudolf Kraj

Rudolf Fidler

Petr Patera

Bc. Robert Šlégl

Zbyněk Šnajdr