Zbyněk Šnajdr: Je v Centru seniorů Mělník vše v pořádku?

V květnu letošního roku jsem dostal anonymní dopis od seniorů z Centra seniorů Mělník (CSM). Napsali mi, a to jako zastupiteli a žádali mě o zastání a podporu v pro ně tíživé situaci. Stěžovali si zejména na zhoršení kvality stravy, volnočasového programu, parkování a další podobné každodenní problémy.

Na anonymy obvykle nereaguji, ale zde jsem věděl, že jim musím pomoci. Nejdříve jsem si chtěl udělat vlastní obraz o fungování domova, abych mohl získat objektivní pohled na stížnost. Vždyť naši senioři mají to největší právo na to, aby mohli prožívat plnohodnotně své stáří.

Začal jsem se tedy poptávat, zjišťoval jsem si informace a v podstatě „pátral“ po problémech, se kterými se senioři potýkají. Potřeboval jsem mluvit s co největším počtem lidí, a to nejen seniorů, ale i zaměstnanců, s odpovědnými lidmi na městě, s vedením CSM.

Zarazilo mě, že nejen senioři se mně ze začátku báli svěřit, ale i zaměstnanci byli obezřetní, váhali, zda mají o problémech, které zjevně existují, vypovídat.

Zorganizoval jsem tedy debatu se seniory a přišlo jich sedm, načež jsem zjistil, že vedení centra seniory vůbec neinformovalo o tom, že má být nějaká debata se zastupiteli města o kvalitě péče v centru, ačkoli jsem o rozšíření této zprávy osobně požádal pana ředitele Vronského. Pro mé druhé setkání se seniory jsem si tedy osobně zajistil jejich lepší informovanost, účast tedy byla vyšší, a to i přesto, že jim zrovna v době debaty byla vedením zorganizována široká škála jiných činností. Pochopil jsem tedy, že zde nejsem vedením vítán a při vlastní debatě zjistil asi i důvod. Z výpovědí některých zaměstnanců a seniorů mi bylo vážně velmi smutno.

Pro vytvoření uceleného obrazu a zajištění si názorů většího množství klientů, jsem navíc vytvořil i dotazník spokojenosti, který jsem předal seniorům při debatě a dále jsem ho rozšířil i mezi další klienty domova. Celkem se mi jich sešlo 47. Z tohoto dotazníkového šetření vyplynulo, že 59% seniorů není spokojeno se stravou, 51% z respondentů by rádi měli širší nabídku volnočasových aktivit a časté byly i stesky na nové nařízení ředitele ohledně zákazu parkování v areálu centra. Ono ohledně parkování je v centru seniorů vůbec mnoho zlé krve. A já si pro sebe říkám, „aby nebylo“. Situace, kdy ředitel zakáže parkování v areálu všem zaměstnancům i klientům centra, ale sám tento zákaz nedodržuje a demonstrativně parkuje na prázdném parkovišti sám, mi přijde jako vrchol arogance a papalášství, které já osobně tak nemám rád.

Po čtyřměsíčním šetření musím vyzdvihnout především práci ošetřujícího personálu, který musí mítpro svou práci doslova poslání od Boha. Řada z nich odvádí profesionální práci, kterou milují. Denně jsou v kontaktu s těmi, kteří jsou na jejich pomoc plně odkázáni. Pomoc, porozumění a obětavost nejsou pro ně jen prázdná slova. Bohužel však kvalitní personál z tohoto domova v poslední době odchází a hledá si zaměstnání v jiných zařízeních, a to především díky neshodám s vedením.

I já musím konstatovat, že jednání s ředitelem centra bylo náročné, dlouho jsem se nesetkal s tak arogantním a povýšeným chováním. Bohužel jsem se dodatečně dozvěděl, že mé návštěvy měly vliv i na atmosféru v centru, a to zejména ve vztahu pana ředitele a zaměstnanců, kteří byli ochotni se mnou o problémech důchodců otevřeně diskutovat. Prostě závěr mého šetření vyzněl, že dopis, který jsem v květnu obdržel, má reálné základy a můj názor je, že většina stesků v tom dopise je pravdivá.

Osobně si myslím, že právě dobré vedení a řízení organizace přispívá ke kvalitně odváděné práci ze strany personálu a ve výsledku tedy i ke kvalitě života v centru seniorů. A jelikož i zřizovatel registruje zvýšený počet stížností v CSM, je třeba najít řešení!

Nechci nyní řešit, proč musím tyto problémy rozkrývat já. O to tu opravdu nejde. Důležité přece je, aby naši senioři užívali důstojné a pokud možno i radostné stáří a osobně musím dodat, aby také ti skvělí zaměstnanci v CSM pracovali v dobré atmosféře a důstojných podmínkách, bez nich totiž půjde kvalita péče ještě více dolů a jejich časté odchody jinam už jsou bohužel realitou.

Doporučím Radě města, aby vypsali nové výběrové řízení na obsazení pozice ředitele centra a svou zprávu přednesu i na zastupitelstvu. Věřím, že v tomto případě si zastupitelé nebudou hrát na to, z kterého uskupení kdo je a podpoří to, co je správné.

Zbyněk Šnajdr

zastupitel města Mělník