Opět vzplanou čarodějnické hranice

Na filipojakubské noci, z 30. dubna na 1. května podle pověsti mají zlé a nečisté síly větší moc než jindy. V tu dobu se totiž měly čarodějnice slétat na sabat. Natíraly se kouzelnými mastmi, díky jimž pak mohly létat na košťatech. Košťata se měla zhotovovat z jasanového dřeva a z vrbových a březových proutků. Na sabatu byla zvolena královna sabatu. A rovněž se chystaly co zlého lidem natropit.

A proč Filipojakubská? Podle staré pověsti se sv. Filip a sv. Jakub na svých cestách ukrývali před Židy. Byli však právě v této noci vypátráni v jednom domě, ve kterém spokojeně spali. Ani Židé neměli chuť přepadnout je v noci, proto si dům označili zelenou haluzkou tak, aby jej za svítání lehce rozpoznali. Ještě téže noci však přišel anděl a stejnou haluzku položil za vrata každého stavení. Židé tak ráno nepoznali, ve kterém domě se oba ukrývají a jim se tak podařilo šťastně utéct. A právě svátek těchto apoštolů původně spadal na 1. května, nyní však dle církevního kalendáře spadá na 3. květen. Proto se kdysi každý bránil, jak jen mohl. Před vrata chlévů naskládali narýpané drny a čarodějnice musela všechna stébla trávy nejdříve spočítat, než mohla vstoupit. Než se jí to podařilo, tak bylo ráno a ona ztratila svoji moc. Rovněž se stavení kropilo svěcenou vodou.Pálilo se smetí, muži práskali bičem a tloukli železem, kreslily se křížky a obcházely se v kruhu vesnice. Na „pálení čarodějnic“ se přešlo až později. Zapalovala se košťata, která se následně vyhazovala do výšky na zahnání čarodějnic. Navíc lidé věřili, že popel z ohňů zajistí bohatou úrodu.

Keltové nazývali tuto noc Beltine, což znamená v překladu „oheň“.

A tato tradice se dochovala dodnes. Opět tak vzplanou hranice v městech i obcích a lidé se budou po celou noc skvěle bavit. Takže zde nabídneme několik typů kam zavítat a prožít onu „magickou noc“…

KRALUPY NAD VLTAVOU

Slet malých čarodějnic a čarodějů

Ten se uskuteční kdy jindy nežli v předvečer Filipojakubské noci v úterý 30. dubna. Od 16 do 18 hodin se na zahradě za tělocvičnou DDM v Zátiší uskuteční nefalšovaný slet malých čarodějnic a čarodějů. Na všechny zúčastněné tak čekají různé hry a soutěže, kde chybět nebude i vyhlášení nejlepší čarodějnické masky. Samozřejmě si každý bude moci na „čarodějnické“ hranici opéci tradiční špekáčky, které budou na místě k zakoupení.

LIBIŠ

Jazzová zahrada zahájí sezónu

A to opět tradičně rejem čarodějnic. Jazzová zahrada Na Staré štaci v Libiši se již stala cílem milovníků jazzu, swingu, ale i country, kteří se zde opět sejdou 30. dubna. Samozřejmě celý program bude věnován především čarodějnicím. Ty malé se během odpoledne a podvečera mohou zúčastnit pestrých soutěží, a ta nejlepší z nich dosáhne na titul „Miss čarodějnička 2019“. Ostatní návštěvníci se mohou věnovat opékání špekáčků, konzumování dalších pochoutek a příjemným posezením u ohně. Avšak hlavní náplní bude samozřejmě poslech skvělé muziky v podání všem známé zpěvačky Darji Kuncové za doprovodu domácího Revival Swing Bandu Praha.

ŠTĚTÍ

Rej čarodějnic na zahradě

A to u Domu dětí a mládeže. Zde od 16 hodin se sletí čarodějnice a proběhne celá řada soutěží a her, chybět nebude čarodějnická stezka odvahy a tradiční opékání buřtíků. Z Ostrovní ulice se ve 20.15 vydá lampiónový průvod na Nové náměstí a přesně ve 21 hodin na břehu Labe vzplane vatra. Vše pak vyvrcholí tradičním ohňostrojem.

KOSTELEC NAD LABEM

Hranice vzplanou na hřišti i u vody

Jako každoročně i letos pořádá SK Labský Kostelec na svém hřišti tradiční pálení čarodějnic. Nežli však vzplane vatra, tak již od 15 hodin se zde si na své přijdou zejména děti. Pro ně je připravena spousta různých her i soutěží. Oheň zaplane i v blízkých Jiřicích na břehu Labe, kde se především sejdou místní obyvatelé aby se společně pobavili a strávili skvělý večer.

ROUDNICE NAD LABEM

Celoměstské pálení čarodějnic

Jako po celé naší vlasti, tak i zde 30. dubna proběhnou již tradiční „čarodějnice“. V půl páté odpoledne se vydá průvod za doprovodu Dechového orchestru mladých a Marchink Bandu ZUŠ z parkoviště u supermarketu Lidl. Cílem bude zámecký park kde proběhne vyvrcholení celé této akce. Nejprve se děti pobaví vystoupením Sváťova dividla a po slavnostním proslovu vedení města vzplane hlavní vatra. Samozřejmě i zde si každý bude moci opéci svého buřta či jinou dobrotu což ocení právě ti nejmladší účastníci. Nebude však chybět i další občerstvení a dobré pohodě přispěje vystoupení skupiny EVERGREEN.

SLANÝ

Čarodějnické rojení

Knihovna Václava Štecha opět pořádá „Čarodějnické rojení“ pro své mladé čtenáře, kteří se zde promění v malé čaroděje a čarodějnice. Ti si dají sraz před knihovnou v pátek 26. dubna v 17 hodin. Následně se přesunou na veřejné tábořiště Na Hájích kde proběhne bohatý doprovodný program se závěrečným opékáním donesených špekáčků.

LIBĚCHOV

Pálení čarodějnic na Kostelíčku

Ačkoli to na první pohled nejde dohromady, přesto tomu tak bude. A to v úterý 30. dubna od 18 hodin v místní lokalitě jež nese tento název podle sakrální stavby jež má v budoucnu sloužit ke kulturně společenským aktivitám. Místní Sbor dobrovolných hasičů společně s městem Liběchov pořádá tuto tradiční akci při níž se všichni jistě skvěle pobaví. K tomu přispěje i vystoupení hudební skupiny sympatického názvu. Jack Daniels Band. samozřejmě chybět nebudou nezbytné špekáčky, lahodné nápoje i další občerstvení.

ZELČIN

Čarodějnický rej v Zooparku…

Rok se s rokem sešel a opět se uskuteční tradiční největší čarodějnický mejdan v Zooparku. V úterý 30. dubna od 16 hodin se bude slavit příchod májové období – měsíce lásky – zapálením očistného ohně a upálení zlé čarodějnice. Návštěvníci se budou moci těšit na jezdecké vystoupení zdejších „koňáků“, dále na projížďky na čarokočáru a pro děti je opět

připraveno oblíbené malování na obličej či balónkování. Připravena bude i pravá čarodějnická dílnička, různé soutěže a spousta další zábavy. I letos bude k dispozici nafukovací trampolína, na níž se určitě všichni dokonale vyřádí. Chybět nebude ani obligátní opékání špekáčků a hudební vystoupení v podání známé a oblíbené kapely Mošňáci.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Čarodějnice s lampiónovým průvodem

Každá obec má svojí specifickou tradici. Zde se vždy koná lampiónový průvod. Sraz účastníků bude v úterý 30. dubna v 19.30 hodin u místní hospody. Poté se průvod přesune k hranici s přivázanou čarodějnicí, která bude postavená v místě určení Na stráni. Zde proběhne zábava s občerstvením. Zároveň se pořadatelé domluví na společné stavbě májky, která proběhne následující den, pravděpodobně od 12 hodin.

CÍTOV

Pálení čarodějnic a stavění májky

Tyto akce k sobě již patří ve většině obcí. Nejprve se zdejší občané sejdou v 19 hodin ,,Na Křemínku“ a proběhne zde slavnostní stavění májky. Poté se všichni přesunou na místní hřiště, kde bude oficiálně představeno workoutové hřiště a přibližně v 19:40 hodin budou zapáleny ohně. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina BONUS a po setmění si jistě všichni užijí ohňovou show. Samozřejmě nebude chybět občerstvení v podobě různých dobrot a nápojů.

TUHAŇ

Čarodějnou cestou k hranici

Obecní úřad Tuhaň opět pořádá zve své malé i velké občany k průletu čarodějnickou stezkou vedoucí tajemnými zákoutími. Sraz účastníků bude 30. dubna v 18 hodin na zdejší návsi. Odtud následuje průlet vesnicí k připravené čarodějnické hranici pod dětským hřištěm. Zde bude potom probíhat určitě opět bujará zábava na níž si to všichni užijí bez rozdílu věku…

OLOVNICE

Slet čarodějů a čarodějnic

Také zde nastane čarodějnické rojení, na kterém si to všichni báječně užijí. Obec Olovnice ve spolupráci s TJ Sokol Olovnice pořádá pro své malé i velké občany již tradiční slet čarodějů a čarodějnic, který se bude konat v úterý 30. dubna od 16 hodin. Sraz je před budovou Obecního úřadu, kde proběhne registrace všech čarodějnic a čarodějů, společné focení a následovat bude přelet na fotbalové hřiště, kde bude pro děti připravena spousta her. Každé dítě pak na závěr dostane buřta na opečení a limonádu. V půl deváté večer společně upálí čarodějnici na hranici a v 21 hodin se všichni mohou těšit na slavnostní ohňostroj!

mar