Město Mělník plánuje renovaci historického parku

Oblíbeným místem procházek mělnických občanů je park Na Polabí, jenž svojí plochou zabírá téměř čtyři hektary. Jeho centrem je promenádní kilometrová trasa končící až u současného Domu dětí a mládeže. Součástí je i dětské hřiště nedávno upravené mělnickým spolkem P.U.N.K. Od minulého roku jej u sportovního areálu protíná i nová cyklostezka, která vede upravenou cestou dolů k Labi a pokračuje směrem k obci Kly. Bohužel asfaltový povrch cyklostezky končí v úseku Na Hadíku, avšak je v plánu tento nedostatek napravit.

Park a sady Na Polabí v sousedství tehdejší Vinařské školy založil roku 1895 její dlouholetý významný pedagog Arnošt Peths. Jeho součástí byla i dřevěná vstupní brána umístěna přibližně v místech současného vstupu z Macharovy ulice. V parku se nacházela také kamenná kašna, která před rokem 1895 stávala na dnešním náměstí Míru vpravo vedle posléze zbořené šestiboké barokní stavby umístěné nad studnou. Kašna byla v sadech na Polabí až do roku 1940, kdy byla rozebrána a znovu sestavena a umístěna na radniční dvůr kde stojí dodnes. Brána byla odstraněna po 2. světové válce pro značnou zchátralost. V padesátých letech minulého století byl park pojmenován na Sady pionýrů, avšak ten název se neujal a stále se parku neřeklo jinak nežli Na Polabí.

Avšak, jak jde čas, tak zdejší stromy i keře stárnou a prosychají. Sice zde dochází k výsadbě nových stromů, a to formou jakési „adopce“ kdy místní občané či organizace zde mají „svůj strom“ s příslušnou tabulkou (mimochodem tato iniciativa probíhá i v dalších místech města). A tak město rozhodlo o rozsáhlé rekonstrukci tohoto historického parku. V plánu je nejen výsadba stromů, ale také obnova keřů a dalších prvků jak například nové lavičky či další odpočinková místa. Studii této rekonstrukce město představí i místním občanským sdružením k posouzení a případným připomínkám. Bylo by však také vhodné opravit i chodník v závěrečném úseku Macharovy ulice jenž se nachází v havarijním stavu a občané mířící do parku, zejména maminky s kočárky, jsou nuceni použít místní komunikaci.

Věřme, že se dílo podaří a park se opěr zaskví v plné kráse coby oblíbený cíl vycházek pro všechny obyvatele našeho města.

mar

Foto: archiv Karel Lojka