Mělník má novou naučnou stezku

Chloumecký lesopark bývá častým cílem vycházek. A to zejména rodin s dětmi i bohatě využíván zdejším Rodinným centrem jenž zde pořádá řadu akcí. Není proto náhodou, že došlo k nápadu vybudovat zde naučnou stezku, která tak ještě více zpříjemní pobyt na čerstvém vzduchu.

A tak 16. prosince byla za přítomnosti vedení města a dodavatele otevřena nově vybudovaná „Naučná stezka medvídka Chloumáka“. Okružní stezka prochází chloumeckým lesoparkem a začíná u nově vybudovaného hřiště s altánem na parkovišti u místního hřbitova v ulici Lesní. V rámci projektu došlo k instalaci 26 herních a edukativních prvků, pět laviček, tří košů, deseti cyklostojanů a altánu. Současně došlo k vysprávce a úpravě cestní sítě, aby byl chloumecký les snáze dostupný i osobám se zhoršenou mobilitou, seniorům a právě i rodinám s kočárky.

Projekt byl vytvořen s finančním přispěním Evropské unie, konkrétně Programu rozvoje venkova. Jedná se o další krok v dlouhodobé snaze města o rozvoj ekologické výchovy, ochrany životního prostředí a zvýšení rekreačního potenciálu lesů ve vlastnictví města.

mar

Foto: Šárka Zikmundová