Knihovna Eduarda Petišky je již stoletá

Ano, zní to neuvěřitelně, ale tak dlouho slouží čtenářům knihovna v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. V těchto obou městech byly totiž v lednu 1921 otevřeny veřejné obecní knihovny když po dvou letech reagovala na Zákon o veřejných knihovnách obecních, na jehož základě má v současnosti naše republika nejhustší síť knihoven na světě. Bohužel přesné datum otevření knihovny v Brandýse nad Labem se nepodařilo zjistit, ale je známo, že již 1. října 1919 byla v domě „U panáků“ zřízena veřejná čítárna, která nabízela zájemcům celou řadu časopisů. Zároveň ve stejném roce měla být zřízena i veřejná knihovna, jejímž základem měly být knihy Tělovýchovné jednoty Sokol. Avšak z finančních důvodů byla knihovna pod názvem „Masarykova veřejná knihovna a čítárna“ zřízena tedy až v lednu 1921. A to v prvním poschodí brandýské radnice. Nyní sídlí ve dvou budovách. A to v ulici Ivana Olbrachta v Brandýse s pobočkou Na Dolíku ve Staré Boleslavi. V roce 2004 byla slavnostně pojmenována coby „Knihovna Eduarda Petišky“ na počest našeho významného spisovatele, autora více než devadesáti titulů. A to u příležitosti jeho nedožitých osmdesátin. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků a jsou tak známé v celé řadě zemí..

Avšak současná situace bohužel prozatím velkým oslavám nepřeje. Již plánování akcí knihovny bylo v roce 2020 velkou „adrenalinovou zábavou“. Řada naplánovaných přednášek, besed či výstav se nemohla uskutečnit. Celý semestr Univerzity třetího věku či přednášky Brain&Breakfast se musely přesunout do distanční formy. Věřme však, že v letošním jubilejním roce se snad bude dařit lépe. Knihovna totiž plánuje spoustu zajímavých aktivit pro zábavu a zejména poučení. Zájemci se mohou mimo jiné těšit na přednášku historika Martina Hůrky „O vzniku Brandýsa“. Posunut byl i termín výstavy „Reformátorka Marie Terezie“ jejíž výročí jsme si připomínali v loňském roce. Dále se připravuje i další ročník seniorské literární soutěže „Polabská vrba“ nebo oblíbené „Hrátky s Kocourem Mikešem“ pořádané ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ určené pro nejmladší čtenáře. Pokud to situace dovolí, znovu připraví již tradiční Čtení na Labi. Jako prázdninovou novinku knihovna chystá literárně-hudební večer ve Staré Boleslavi. No a v průběhu října bude instalována výstava v areálu brandýského zámku – v Kočárovně, která se bude věnovat stoleté historii knihovny.

Pevně věřme, že se vše v dobré obrátí, všechny akce se vydaří a knihovna tak bude moci v plné parádě oslavit své významné výročí.

mar