V galérii Ve Věži se představí další zajímavá umělkyně

Mělnická galérie je v posledních letech známá tím, že ve svých prostorách hostí výjimečné umělce se širokým spektrem jejich tvorby. Nejinak tomu bude i v tomto případě.

Tereza Damcová totiž patří k nepřehlédnutelným osobnostem české výtvarné scény, kterou svými aktivitami v mnohém přesahuje. Původně grafička zahrnuje do své tvorby i další umělecké projevy – především video a performance. Věnuje se také fotografii, módnímu návrhářství a hudbě. Jako příklad možno v tomto případě uvést společný projekt s Jiřím Suchánkem „Mateřídouška na pomezí elektroniky, hardcoru a moravského etna“. Žádnou z těchto výrazových poloh však Damcová nerozvíjí samostatně, ale naopak těží z jejich vzájemného propojování a spolupůsobení v konkrétních případech.

Avšak hlavním jejím inspiračním zdrojem zůstává sen. A to v tom nejširším slova smyslu, tedy včetně denního snění, volné imaginace a nakládání z jinými artefkaty, jako jsou pohádky, mýty či legendy. Pohroužení do světa snu pak činí její dílo vnitřně rozrůzněné, bohaté a plné neotřelé fantastiky. Zároveň umožňuje, aby se v něm přirozeně prolínala éteričnost se syrovostí, naléhavost s lehkostí, vážnost s humorem. Některé své projekty ponechává Damcová samostatně, jiné sdružuje do tematických cyklů. V mělnické galerii autorka představí svůj cyklus kreseb „Frída Kakao, Matrix a Kozelkonoviny“. Posledně jmenované kresby vznikly ve spolupráci s básníkem, spisovatelem a performerem Milanem Kozelkou s nímž spolupracovala až do jeho odchodu před třemi lety.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. července v 18 hodin a zájemci jí budou moci zhlédnout po celé prázdniny až 4. září.

mar

KOZELKOVINY