Veřejné zakázky v Mělníku podruhé, je vše v pořádku?

Reagujeme na uplynulé ZM konané 26. 6. 2017, kdy zastupitel Zbyněk Šnajdr kritizoval místostarostu Milana Schweigstilla a obvinil ho ze špatné práce a lži.

Na pondělním zastupitelstvu (26. června pozn. redakce) jste doslova osočil pana místostarostu Milana Schweigstilla ze špatného řízení městských investic a doslova jste ho obvinil ze lži na jednání zastupitelstva. To je vážné obvinění, můžete nám to vysvětlit?

Již v minulém rozhovoru na téma zadávání veřejných zakázek v gesci pana místostarosty jsem kritizoval „tiché praktiky“ přípravy veřejných zakázek.

Pan Schweigstill na dubnovém zastupitelstvu slíbil, že napříště již bude veřejné stavební zakázky konzultovat se stavební komisí. Ale již o měsíc později jsem ho opět musel upomínat, že zase „vynechal“ konzultaci k zakázce na rekonstrukci starého mostu přes Labe.

Na to odpověděl, že výběrové řízení se teprve chystá, a že s námi samozřejmě vše řádně zkonzultuje. Lze to dohledat na videozáznamu z jednání.

Po zastupitelstvu jsem ale zjistil, že lhal, a že je již jedenáct dnů vyhlášeno výběrové řízení. A nevěřte tomu, že se spletl, jedná se o nejdražší stavební akci v letošním roce, to si odpovědná osoba prostě splést nemůže!

A výsledek? Čtrnáct dnů na to byl Radou města vybrán dodavatel. Tedy lež splnila svůj účel, kontrola zastupitelů a komisí byla vyloučena!

On to je totiž celý systém, se zastupiteli či s komisemi se projednají hlouposti, nejlépe každý výtluk, či uvolněný obrubník, ale když tam začnou lítat miliony, tak pan Schweigstill mlčí! Mlčí a jedná samostatně, bohužel s výsledky zcela tragickými! O praxi řádného hospodáře nelze mluvit ani při nasazení růžových brýlí, zahmouření obou očí a zacpání uší.

Ale pan místostarosta na zastupitelstvu tvrdil, že přísně dodržuje zákon o veřejných zakázkách. Není tomu tak?

Ano, pravděpodobně, formálně pojato je zákon dodržován a já přece neříkám že ne. Ale….

Ale co?

Jedná se například o lhůty. Zákon stanovuje minimální čas, který zadavatel musí dát firmám na zpracování nabídky. Tyto lhůty jsou lhůtami minimálními, tedy označují nejkratší možný čas, za který se dá nabídka zpracovat a musí být dodrženy i v kritických situacích. Pokud chcete získat opravdu nejlepší nabídky, musíte tyto lhůty významně prodloužit, já tvrdím, že nejlépe na dvojnásobek. Bohužel jak tomu je na Mělníku, je zřejmé.

Přece jenom bych ocenil, kdybyste to upřesnil.

Dobře, tak třeba zrovna u opravy starého mostu. Zákon říká, že pokud je zakázka nad 50 milionů, tak je minimální lhůta 20 pracovních dnů. To, že tato zakázka bude kolem 50 milionů se předpokládalo, i v zadávací dokumentaci byla klauzule maximální ceny 50 milionů Kč.

Ale u nás na Mělníku si najmuli externího poradce a dali firmám na nabídku pracovních dnů 13. Tedy místo lhůty cca 40 dnů, kterou by stanovil každý, kdo stojí o opravdu výhodné nabídky.

Víte v takové situaci Vám podá nabídku pouze firma, která měla o zakázce „tiché informace“ předem, anebo firma, která je v krizové situaci. Řádný hospodář ale ani o jednu z těchto nabídek nestojí.

Takže ano, vše je dle zákona, ale já tvrdím, že výběrová řízení jsou zadávána nekompetentně.

Můžete své tvrzení opřít i o jiné případy?

Ale jistě. Třeba v našem dubnovém rozhovoru zmiňované výběrové řízení na rekonstrukci Městského kulturního domu. (viz. rozhovor v Mělnicku dne 27. dubna 2017).

Na náš tlak bylo výběrové řízení zrušeno z důvodu, že se přihlásil jediný zájemce.

Následně bylo opět vyhlášeno, opět se stejným externím poradcem!

A výsledek? Opět extrémně krátký termín, opět jediná nabídka, opět zákon neporušen!

Opakuji, že se jedná o zcela obyčejnou rekonstrukci. Opravit podlahy, namontovat nové sedačky, opravit, či obnovit omítky, obklady a vzduchotechniku.

Ano třeba ty sedačky je třeba nakoupit a je to věc, kterou nekupujete běžně, tudíž pro orientaci na trhu a poptání dodavatelů potřebujete minimálně dva, tři týdny, ale na celou zakázku dostaly firmy čas kratší. Je třeba to komentovat dále?

A hovořit zde o věcech jako je marketingový průzkum, předběžné tržní konzultace, avízo zakázky vybraným dodavatelům a podobně, to fakt nemá smysl. Zákon tyto nástroje sice zmiňuje, ale jak pan Schweigstill správně poukazuje, zákon to nenařizuje a on zákon tedy dodržel.

No a já tomu zase říkám naprostá nekompetentnost, na kterou doplácí všichni Mělničané.

A k praktikám „vyřešení“ obtížných otázek zastupitelů na jednání zastupitelstva brutální lží se už více vyjadřovat nebudu, zastupitelů je jednadvacet, třeba to bude vadit většímu počtu než jenom mně.

Zbyněk Šnajdr, zastupitel města za hnutí ANO