Literární soutěž – Jsme normální?

Nevládní nezisková organizace Fokus Praha z.ú. Centrum Mělník a Dolní Povltaví, která se zabývá pomocí lidem se zkušenostmi s duševním onemocněním pro něž nabízí komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách, vyhlašuje u příležitosti dvanáctého ročníku Týdnů duševního zdraví 2017 literární soutěž na téma „Jsem normální?“

Soutěž je určená všem bez omezení věku a každý autor se může účastnit jednou prací, jenž by měla mít rozsah maximálně jedné A4 což znamená asi 1700 znaků. Literární forma je libovolná. Možno uvést příběh či úvahu apod. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář – samozřejmě s uvedením autorova jména nebo pseudonymu. Každá práce musí mít v horní části stránky (nikoliv ve formátu „záhlaví“) uvedené jméno autora, věk, adresu, telefon a email. Porota jmenovaná pořadateli soutěže práce vyhodnotí a výhercům za první, druhé a třetí místo udělí ceny a diplom. Ocenění autoři budou pozváni na slavnostní vyhodnocení do Masarykova kulturního domu v Mělníku v pondělí 11. září od 19 hodin při příležitosti zahájení Týdnů duševního zdraví. Literární práce je třeba posílat na adresu: krskova.kristyna@fokus-praha.cz případně poštou na adresu: Fokus Praha z.ú. Centrum Mělník a Dolní Povltaví, Kamenická 3451, 276 01 Mělník Práce je třeba zaslat 25. srpna kdy je konečná uzávěrka soutěže.

red

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter