Návrh Prahy o omezení provozu motorových vozidel ohrožuje SK

Středočeský kraj hodlá jednat s Magistrátem hlavního města Prahy o návrhu nařízení omezení dopravního provozu motorových vozidel na území Prahy při vyhlášení smogové situace. V podobě, jak je navrženo nyní, je pro Středočeský kraj obrovským rizikem, neboť může jeho území zahltit odstavenými automobily, zhoršit ovzduší či případně přispět k vyvolání smogové situace v kraji. Na tomto závěru se shodli radní Středočeského kraje na svém jednání v pondělí 27. listopadu 2017. Možným ohrožením problematického a naprosto jednostranně nastaveného nařízení Prahy se bude dokonce zabývat i Bezpečností rada Středočeského kraje.

Podle návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy by měla být při vyhlášené smogové situaci regulována doprava tak, že by byla tříděna podle kategorií vozidel nebo registrační značky. Zároveň by měla na území Prahy zakázánu jízdu vozidla těžší než šest tun a vozidla, jejichž koncové číslo registrační značky je liché v lichý kalendářní den a vozidla se sudým číslem v sudý kalendářní den. „Objízdné trasy tranzitní dopravy pak podle důvodové zprávy zmíněného nařízení mají vést po území Středočeského kraje. A stejně tak by měly být na území kraje odstavena i nákladní vozidla. Kontrolu vozidel předpokládá magistrát provádět jen u vjezdu do hlavního města, nikoliv pak v jeho středu,“ přiblížil hlavní úskalí pražského nařízení radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

„Takto nastavené nařízení je zcela jednostranné a naprosto opomíjí, co to může způsobit ve Středočeském kraji. Praha tím přesouvá problém na území někoho jiného, a to bez jakékoliv kompenzace či jinak navržené alternativy cestování mezi Prahou a Středočeským krajem,“ prohlásil Petrtýl. Zdůraznil také, že uvedené nařízení dokonce neřeší ani průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, tj. vozidel středočeské záchranné služby, hasičů, policie, vozidel pro převážení pacientů z krajských nemocnic do pražských lůžkových zařízení, či průjezd dalších vozidel, jako jsou středočeská vozidla zajišťující poruchy a havárie atp. „Ve svém návrhu regulačního nařízení má Praha vše ošetřeno jen a jen pro sebe, bez ohledu na kraj, který má své sídlo i některé složky IZS v samotném centru Prahy.

Na kraj, jenž s ním sousedí a má tím na hlavní město navázánu celou řadu svých činností,“ zopakoval František Petrtýl.

„Zcela nepřijatelným je pro nás vymezení objízdných tras na našem území a také požadavek na něm odstavovat nákladní dopravu. Ten, kdo nařízení připravil, si zřejmě neuvědomuje, že středočeská silniční síť na to není uzpůsobena a že pro nákladní automobily nemáme v kraji dostatek odstavných ploch. Nejenže tím může dojít k obrovským zácpám a škodám na krajských komunikacích, ale takovéto odstavení velkého množství vozidel může způsobit i zahlcení čerpacích stanic kolem dálničních tahů či veřejných prostranství středočeských obcí. A v konečném důsledku to vyvolá obrovské koncentrace prachových částic a tím zhoršení ovzduší i kvalitu života obyvatel našeho kraje,“ připojil se ke kritice Prahou navrženého nařízení statutární zástupce hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má zároveň v gesci oblast životního prostředí a zemědělství.

Radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk (ANO 2011) členy středočeské rady v této souvislosti informoval, že ohrožení přijatého nařízení pražské rady je pro Středočeský kraj tak vysoké, že by se jím měla zabývat i Bezpečnostní rada kraje (BRK). „Tento návrh jsem již konzultoval s hejtmankou a předsedkyní Bezpečnostní rady Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO 2011) a shodli jsme se, že se bezpečnostní rada bude Prahou navrženými regulačními opatřeními zabývat již na nejbližším zasedání,“ sdělil radní Robert Bezděk.

Rada Středočeského kraje v pondělí 27. listopadu také přijala usnesení, v němž jednoznačně konstatuje, že Středočeský kraj nemá na svém území potřebné volné plochy pro odstavení nákladních vozidel a po dobu vyhlášené smogové situace nemá ani dostatečnou kapacitní síť, která by mohla přenést dopravu z pražských dopravních tepen na silnice v kraji.

Středočeští radní avizují, že o celé situaci chtějí s Prahou intenzivně jednat a v případě nutnosti dokonce připouštějí i krajní řešení. „Pokud Praha neustoupí z jednostranných kroků, přijmeme je také. Znečištěné ovzduší nekončí u cedule ‚Praha hl. m.‘, ale je i ve Středočeském kraji. Mohlo by se stát, že by se ani Pražané nemuseli dostat ven ze svého města. Je potřeba společně jednat,“ upozorňuje náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO 2011).