V Mělníku vzpomenou na oběti holocaustu

Jom ha – Šoa den holocaustu je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí holocaustu. Pro tento pietní den bylo stanoveno datum, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském ghettu v roce 1943 a podle pohyblivého židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce nisanu.

Již od roku 1940 nacisté soustřeďovali více než tři milióny polských židů do extrémně přeplněných ghett v různých polských městech. 15. října 1940 bylo založeno největší ve Varšavě, kdy se na 2,4 % rozlohy města se muselo tísnit 380 000 lidí. V létě roku 1942 bylo 300 000 obyvatel ghetta posláno do vyhlazovacího tábora Treblinka. Do ghetta pronikly zvěsti, že je vyhlazovacím táborem a v důsledku toho se zbývající židovští obyvatelé rozhodli bojovat. Vysocí němečtí představitelé chtěli zrušit varšavské ghetto původně do konce roku 1942, bylo to však přeloženo na rok 1943. 18. ledna 1943 vpochodovalo 1 000 německých vojáků do ghetta, nikdo ze Židů se ale již k deportaci nehlásil a Němci byli až do 22. ledna partyzánským způsobem přepadáváni. Přestože měla zbraň pouze desetina Židů, podařilo se jim německé vojáky zahnat a deportace na čas přestaly. Avšak obyvatelé ghetta si byli vědomi, že je další ozbrojený konflikt nevyhnutelný a začali se na něj intenzivně připravovat. Hlavní boje začaly 19. dubna a houževnatý židovský odpor byl zlomen 16. května.

Tento rok připadá Jom ha – Šoa na 2. květen. A v Mělníku se v ten den uskuteční veřejné čtení jmen obětí holocaustu, jenž zahájí ve 14 hodin mělničtí zvoníci vzpomínkovým zvoněním. Posléze zazní vzpomínkové čtení v parčíku mezi kostelem sv. Petra a Pavla a ZUŠ Mělník. Hlavní doprovodnou akcí je letos přednáška hebraisty Zbyňka Taranta konaná v hudebním salónku Masarykova kulturního domu od 18 hodin.

mar