Nevybuchlá munice stále hrozí

Třicetiletý muž oznámil v sobotu 1. dubna 2017 na tísňovou linku 158 nález nevybuchlých granátů. Se svým kamarádem granáty nalezli při hledání historických předmětů v lesním porostu za obcí Zahájí. Na místo okamžitě vyjela hlídka Obvodního oddělení Mšeno. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o dva obranné granáty z druhé světové války. Oblast zajistili, provedli všechny potřebné úkony a přivolali policejní pyrotechniky. Ti si nález odvezli k odborné likvidaci. Policisté ve Středočeském kraji velmi často řeší případy nálezu výbušnin granátů a jiné staré munice. Na místo neprodleně vyjíždějí pyrotechnici, kteří ke každému podezřelému předmětu přistupují, jako by šlo o nebezpečný nález, funkční munici. Zachovávají tedy nejvyšší míru bezpečnosti, aby při manipulaci nedošlo k explozi. Policisté přivolaní na místo nálezu, místo v dostatečné vzdálenosti zajistí tak, aby byl znemožněn přístup dalším nepovolaným osobám. V případech nálezu na odlehlých lokalitách, v polích, lesích, tam kde není ohrožen život osob a nehrozí způsobení škody na majetku, může být nebezpečný předmět likvidován přímo v lokalitě nálezu. Velmi často je však převážen k odborné likvidaci na jiné k tomu určené místo.

 

Při neopatrné manipulaci může dojít k vážným mnohdy smrtelným zraněním. Velmi často pokud osoba přežije, nese si trvalé následky celý život. Poznamenány jsou tak osudy nejen jednotlivců, ale i jejich blízkých.

Při nálezu podezřelého předmětu vždy dodržujte následující doporučení:

  • při nálezu výbušnin, zbraní nebo střeliva s nimi v žádném případě nijak nemanipulujte, nepodnikejte žádné kroky k jejich likvidaci
  •  ihned volejte Policii ČR, nejlépe prostřednictvím tísňové linky 158
  • prostor nálezu je třeba ihned uzavřít před vstupem nepovolaných osob, zejména dětí
  •  nepodceňujte ani staré a značně zkorodované výbušniny, střelivo nebo zbraně. Korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí v extrémním případě i nepatrný otřes způsobený dotykem lidské ruky
  • nezapomeňte poučit přiměřeně věku také své děti