Zatajení nálezu je trestné

Pětadvacetiletý mladík při nákupu v jednom z obchodů v Mělníku odložil při výběru zboží do regálu svůj mobilní telefon a zapomněl ho tam. Když se na místo po nějaké době vrátil, telefon již nenašel. Neznámý pachatel, který ho našel a ponechal si ho, způsobil majiteli škodu ve výši 16 000,- Kč. Je nutné upozornit, že pokud nálezce neodevzdá nalezenou věc nebo jinou majetkovou hodnotu a ponechá si ji, dopouští se takovým jednáním přečinu zatajení věci. Za takové jednání může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Citace zákona č. 40/2009 – trestní zákoník, § 219, odst. 1): „Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“