Středočeský kraj trvá na nesouhlasném stanovisku vjezdu kamionů do Prahy

Praha i nadále řeší své problémy s dopravou na úkor sousedního kraje, říká středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO 2011)

„Středočeský kraj stále trvá na svém nesouhlasném stanovisku k záměru hlavního města Prahy, která chce dosáhnout zákazu vjezdu kamionů nad 12 metrů do aglomerace v nejtvrdší možné variantě. Nesouhlasí tudíž ani s dnes pražskou radou schválenou technickou dokumentací, která popisuje nutná dopravní opatření pro zavedení tohoto zákazu,“ prohlásil v úterý 6. února 2018 v reakci na rozhodnutí Rady hlavního města Prahy středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl.

Prahou navržená technická dokumentace by v případě, že by jí schválil silniční správní úřad, znamenala podle Petrtýla pro Středočeský kraj ještě víc poškozené silnice druhých a třetích třída i mostů. Zhoršila by se situace ve všech přilehlých obcích, které již dnes trpí neúměrnou zátěží tranzitní dopravy.

„Přestože jsme po Praze požadovali, aby přehodnotila svá řešení nejtvrdšího možného zákazu kamionů, stále dává přednost takovým technickým řešením, která pro nás nejsou akceptovatelná,“ říká radní Petrtýl a dodává: „Věřím, že na příslušných úřadech, tj. silničním úřadu pro hl. m. Prahu či na ministerstvu dopravy, jež je schvalovacím orgánem, jsou rozumní lidé, kteří nerozhodnou na úkor obcí našeho kraje. Znamenalo by to jinak totální dopravní kolaps. Lidé by čekali v dlouhých kolonách, přičemž by selhávala autobusová dopravní obslužnost, takže by se děti nedostaly do škol a pracující do svých zaměstnání. Docházelo by k neúměrnému poškozování již tak přetížených silnic a mostů, a to je pro nás zcela nepřijatelné.“

Dopravní opatření vymezuje oblast se zákazem vjezdu pro kamiony po části Pražského okruhuvedené na komunikacích Městského okruhu, jmenovitě Chodovské a Štěrboholské radiále, a dále znemožňující kamionům nad 12 metrů sjet kdekoliv z Pražského okruhu do hlavního města. Opatření předpokládá umístění značení na 36 křižovatkách a dalších 15 křížení či podjezdů. „Návrh také dále v rozporu s naším očekáváním počítá i nadále s trvalým umístěnímznaček a jejich platností po celý den bez časového omezení. Ani v tomto bodu nevyšla Praha zájmům svého souseda vstříc,“ zdůraznil F. Petrtýl.

Středočeský kraj, jak dále řekl, je připraven technickou dokumentaci k zákazu vjezdu kamionů do Prahy po jejím zveřejnění na úřední desce připomínkovat a během zákonné lhůty 15 dnů dá jasné stanovisko, jak na jednotlivá ustanovení v navržené dokumentaci nahlíží.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter