Kverulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně ČTU

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková je v učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti  firmách.   Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému ze všech funkcí. Oceňte Kverulantův boj proti papalášům notoricky porušujícím pravidla a začněte podporovat Kverulanta symbolickou částkou 100 Kč měsíčně. 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a ČTÚ rozhoduje o miliardách. V čele ČTÚ stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona veřejnými funkcionáři.

Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100 000 hrubého. Předseda rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno:

Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou 4. listopadu  2019. Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná v hned v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 2020 jmenoval a předsedkyní ČTÚ.

Všechny firmy ve kterých se Továrková angažovala získaly od státu od 2016 celkem 67 smluv v celkové výši 1 mld. Kč. Inu, to se pak paní Továrkové nelze divit, že se jí z firem přisátých na stát nechce.

Kverulant vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala.

Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá již po třetí poprvé.  Nejprve v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 členem rady ČTÚ, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout. Podruhé se v červnu 2015 členem rady ČTÚ stal Jiří Peterka.  Přesto byl i on dále členem konsorcia soukromých firem. Z této pozice odstoupil, teprve když Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů. Na tomto místě je třeba konstatovat, že v konflikty zájmů obou pánu dosti blednou v porovnání s chováním Hany Továrkové.

Kverulant.org zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti konfliktu zájmů vysokých státních úředníků. Věnujte nám každý měsíc 100 korun. I vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů

Vojtěch Razima
ředitel a zakladatel Kverulant.org