Pozvání na „koláčovou“ pouť

Římskokatolická církev – Proboštství Mělník s městem Mělník a Rodinným centrem Chloumek pořádá Svatotrojickou pouť, jenž se kdysi nazývala také „koláčová“. Podle tradice na osmou neděli po Božím hodu velikonočním, tedy tentokrát na 27. května, připadá slavnost Nejsvětější Trojice.

V Mělníku – Chloumku je kostel tohoto zasvěcení pravděpodobně již od 2. poloviny 15. století a již v 16. století zde byly pořádány poutě. Po vynucené přestávce byly tyto slavnosti opět obnoveny v roce 2005 zásluhou Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku a tehdejšího mělnického probošta P. Jana Juchy.

A tak opět se půl jedné po poledni vydá procesí od mělnického chrámu sv. Petra a Pavla na Chloumek, kde se ve 14 hodin uskuteční v místním kostele Nejsvětější Trojice mše svatá.

Po ní zde od 15 hodin proběhne obvyklý jarmark produktů místních řemeslníků a výtvarníků. Dále se představí folklorní soubory Jarošovci a Jarošáček. A Rodinné centrum Chloumek připravilo pro nejmenší účastníky pohádkové představení „Zlatovláska“ v podání divadelního souboru eMILLION.

Určitě se tak nabízí další skvělá příležitost jak strávit příjemné nedělní odpoledne.

mar

Foto: Martin Klihavec

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter