Pietní akt ve dvoraně Masarykova kulturního domu

Konfederace politických vězňů, pobočka Mělník – Kralupy, si jako každoročně připomenula oběti násilí z doby vlády jedné strany, která skončila rokem 1989. I letos pronesl hlavní referát u pamětní desky ve dvoraně mělnického Masarykova kulturního domu inženýr Vladimír Hradec, předseda pobočky. Mj uvedl: „My, členové konfederace, jsme byli přímo postiženi touto realitou. Přežili jsme. Máme však před sebou úkol varovat spoluobčany, aby se nikdy neopakovalo někdejších čtyřicet roků komunistické diktatury.“

Pietní akt byl zakončen položením květin k památníku obětí komunismu při příležitosti 70. výročí popravy mělnického občana Josefa Hořejšího v r. 1950, úspěšného výrobce kočárků, majitele později znárodněné firmy Liberta.

Vloni 25. listopadu převzal Vladimír Hradec ve sněmovní síni Ministerstva obrany ČR v Praze spolu s dalšími 34 oceněnými čestnou medaili za svůj osobní podíl v takzvaném třetím odboji. Medaile byla udělena i jeho rodičům – oba dva byli odsouzeni každý na 18 roků. Propuštěni byli v roce 1960 na amnestii. On byl odsouzen na 22 roků odnětí svobody za členství v tzv. Mašínově skupině, ozbrojeném odbojovém antikomunistickém uskupení, operujícím v letech 1951 až 1953 na území Československa. Uvězněn zůstal až do roku 1964. (her)

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter