Informace ze života diabetiků

Bývalá územní organizace Svazu diabetů Mělník, nyní pobočný spolek Svazu diabetiků, nezahálí. Už 27 let se stará o 213 členů postižených cukrovkou a evidovaných na mělnickém okrese.

Pod záštitou Nadace ČEZ Elektrárna Mělník v Horních Počaplech realizuje celou řadu akcí.

Mezi nimi například plavání svých členů v bazénu v Mělníku a v Neratovicích.

Stále větší popularitu mají výměnné návštěvy diabetiků z jiných krajů ČR. 18.6. přijelo do našeho krásného města na návštěvu 33 členů spřátelené organizace z Vlašimi.Připravený program byl opravdu zajímavý. Nejprve hosté absolvovali prohlídku zámeckých sklepů, poté viděli mělnické podzemí a kostnici. Další kroky je zavedli do kostela sv. Petra a Pavla a zajímali je také zámecké expozice. Jako pořadatelé jsme vždy rádi, pokud se připravený program hostům líbí a navíc – výletu přálo i počasí.

Vlastimil Papež – Svaz diabetiků Mělník