Obnovitelné zdroje energie míří do průmyslu

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT uspořádalo v Praze první setkání mezinárodního projektu „Policies for Renewable Energy Sources in Industry“ (RESINDUSTRY). Projekt podpořený z programu INTERREG EUROPE se zaměřuje na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v průmyslu.

Do projektu pod vedením ČVUT UCEEB jsou zapojeni zástupci regionů, akademických institucí a energetických agentur z Finska, Španělska, Estonska, Polska, Rakouska a Malty.

První den proběhlo bližší seznámení partnerů s projektem se zvláštním důrazem na spolupráci mezi regiony, sdílení poznatků a výměnu zkušeností.

Dopoledne následujícího dne se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR konal workshop zaměřený na představení nástrojů podpory v projektovém konsorciu a revizi příkladů dobré praxe. Zúčastnili se ho jak účastníci projektu, tak jejich zainteresovaní partneři (stakeholders), mj. i zástupci regionálních vlád, oborových asociací, průmyslu, poradenských firem a bankovního sektoru. V prvním bloku každý účastník projektu představil program podpory obnovitelných zdrojů (OZE) v průmyslu ve svém regionu. Ve druhé části proběhla revize příkladů dobré praxe a indikátorů pro jednotlivé typy OZE s aktivním zapojením všech účastníků.

Odpoledne účastníci navštívili výrobní areál společnosti Luna Plast a.s. v Hoříně u Mělníka, kde se z polyetylénu s nízkou i vysokou hustotou vyrábějí různé typy trubek s širokou škálou využití. Zpracování plastů vytlačováním a vstřikováním je náročné na spotřebu elektrické energie. Firma se proto rozhodla využít podpory z Operačního programu pro podnikání, investice a konkurenceschopnost Úspory energie. Díky ní na střechy výrobních hal namontovala fotovoltaické panely o výkonu 300 kW, který pokryje přibližně čtvrtinu spotřeby energie. Další projekt chystá Luna Plast v oblasti šetrného hospodaření s vodou a její recyklace ve výrobním procesu. Návštěvníci si z exkurze odnesli inspirativní ukázku snížení energetické náročnosti výroby pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt RESINDUSTRY, „Policies for Renewable Energy Sources in Industry“ je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).