Základní umělecká škola Mšeno v rámci projektu ZUŠ OPEN 2017

V úterý 30. května 2017 proběhl na území České republiky celonárodní happening Základních uměleckých škol, pod názvem ZUŠ OPEN. Jednalo se o akci Nadace na podporu Základních uměleckých škol, kterou založila světově uznávaná pěvkyně Magdaléna Kožená.

Ředitelkou nadace je MgA. Irena Pohl Houkalová, jež celonárodní happening koordinovala. Společně s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro 2017 a Českou filharmonií vzniklo v Praze na Náměstí republiky centrální pódium, na němž celý den probíhala přehlídka vybraných souborů a sólistů.

Do přehlídky vstoupila 15 minutovým pěveckým recitálem i reprezentantka Základní umělecké školy Mšeno a studentka sólového zpěvu Karolína Štolbová, na klavír doprovázel Pavel Šebesta. ZUŠ Mšeno se k akci ZUŠ OPEN přihlásila samostatným projektem, jenž se uskutečnil ve středu 31. května v Masarykově kulturním domě v Mělníku pod názvem Umělecké ozvěny ZUŠ Mšeno – den poté.

Celodenní přehlídku výtvarného a hudebního oboru ZUŠ Mšeno zahájila v 10.00 hodin dětská kapela Sedmikrásky, s uměleckým vedoucím Karlem Horňákem, jenž připravil pohádkovou revue pro žáky mělnických základních škol. Divadelní sál Masarykova kulturního domu v Mělníku zaplnilo přibližně 250 dětí, které vyslechly písně z českých filmových pohádek.

Poté následovala módní přehlídka výtvarného oboru. Od 14.00 hodin probíhaly komponované pořady jednotlivých hudebních tříd, výstavy, výtvarné dílny, přednášky. Vše směřovalo k večernímu galakoncertu, v němž se představili nejúspěšnější žáci školy, její absolventi a spolupracovníci. Úvod měly Sedmikrásky, na pódiu je vystřídal pěvecký sbor Intermezzo, jehož sbormistrem je Karel Horňák, na klavír doprovází Pavel Šebesta – oba učitelé ZUŠ Mšeno. Následoval klavírní recitál Jakuba Mejsnara a Vítka Tošnara z klavírní třídy Pavla Šebesty. Oba reprezentovali školu na klavírních soutěžích. Po nich zazpívala dvě árie Kristýna Hrušková, která je absolventkou ZUŠ Mšeno a studuje sólový zpěv na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, a Karolína Štolbová, která studuje sólový zpěv ve čtvrtém ročníku ZUŠ Mšeno a je laureátkou mnoha pěveckých soutěží. Závěr první poloviny galakoncertu patřil Žesťovému kvintetu Hudby Hradní stráže a Policie ČR, s níž má ZUŠ Mšeno podepsanou smlouvu o umělecké spolupráci.

Poté se asi dvě stovky posluchačů přesunuly do tanečního sálu, kde byly připraveny módní přehlídky z ateliéru Štěpánky Hlavaté a Moniky Chmelařové. Obě kolekce byly připraveny s maximálním důrazem na choreografii a světelný design.

Ve druhé polovině galakoncertu vystoupilo smyčcové kvarteto Pražského filmového orchestru s uměleckým vedoucím Jiřím Koryntou, jenž je zároveň učitelem ZUŠ Mšeno. Společně s klavíristou Radimem Linhartem přenesli posluchače do filmové kavárny, v níž zazněly slavné melodie stříbrného plátna.

Všem těm, kteří přispěli ke zdaru akce děkuji a těším se na další spolupráci, třeba při druhém ročníku celonárodního happeningu Základních uměleckých škol v roce 2018.

Hlavní ideou Magdalény Kožené, při koncipování projektu ZUŠ OPEN bylo, aby ZUŠky v ČR v jeden moment vstoupily do veřejného prostoru a zaplnily jej uměleckou kvalitou, jež vzniká jako produkt dětí, pod vedením zkušených učitelů. Myslím si, že projekt Umělecké ozvěny ZUŠ Mšeno takovou kvalitu přinesl. Do projektu se zapojilo 355 Základních uměleckých škol.

Magdaléna Kožená k tomu napsala: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno.