Situaci v Oblastní nemocnici Kladno se kraji podařilo stabilizovat

Středočeský kraj pokročil v řešení kritické ekonomické situace v kladenské nemocnici.

Zaměřuje se hlavně na postupné splácení dluhů a finančních závazků tohoto zdravotnického zařízení z minulých let. Výše závazků po lhůtě splatnosti představuje v současné době 260 milionů korun. Vyplynulo to z dnešní návštěvy hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) v kladenské nemocnici, kterou navštívila v rámci výjezdů do regionů.

Situace se v Oblastní nemocnici Kladno začala zlepšovat díky zásahům nové krajské vlády a novému vedení kladenské nemocnice. Ještě na konci února letošního roku hrozilo, že zařízení nebude schopné financovat své akutní potřeby. Nemocnici se také v krátké době podařilo významně zpomalit odliv pacientů do jiných zdravotnických zařízení. „Zároveň jsme narazili na to, že je v nemocnici velké množství přístrojů v havarijním stavu, a proto hledáme cesty, jak s tímto obrovským problémem nemocnici pomoci,“ řekla hejtmanka Jermanová při návštěvě kladenské nemocnice.

V nejbližších letech by mělo jít do nového přístrojového vybavení nemocnice více než 100 milionů korun, z toho velká část již letos. Středočeský kraj se snaží také upravit finanční dotační projekt, v jehož rámci by mohl do kladenské nemocnice pořídit nové CT. „Počítáme také s tím, že letos začneme pracovat na projektové dokumentaci potřebné pro opravy dalších pavilonů. Přepracováváme projekt na pavilon C2, který už měl být v provozu. Tyto změny jsou podle nás nezbytné,“ doplnila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová při návštěvě nemocnice a dodala, že realizace původně zpracovaných projektů na rekonstrukce pavilonů by totiž znamenala další obrovskou zátěž pro nemocnici a kraj.

Za rok 2015 skončila nemocnice ve ztrátě 185 milionů korun a za loňský rok je odhadovaná ve výši 170 milionů korun. Středočeský kraj proto vytvořil finanční rezervu na krytí ztrátového hospodaření krajských nemocnic ve výši 300 milionů korun. „Podařilo se nám zastavit odchody lékařů a daří se nám je plynule doplňovat. Středočeský kraj nám pomáhá poměrně intenzivně, pomáhá nám hlavně po ekonomické stránce. Do konce roku bychom měli dostat peníze na zdravotnické přístroje, které opravdu v některých případech už dosluhují. Situaci v nemocnici se nám podařilo stabilizovat,“ potvrdil kladné zprávy ředitel nemocnice Petr Polouček.