Druhá etapa rozvoje centra Kralup míří do finále

Jaké další investiční akce se podařilo na konci loňského roku zrealizovat?

Podobně jako v letních měsících, se také na počátku zimy rozvoj našeho města ani na chvíli nezastavil, právě naopak. Díky perfektní práci místostarosty Libora Lesáka, který pro Kralupy každoročně získá mnoho dotací, se podařilo dokončit hned několik naplánovaných projektů, a další jsou do finále. Občané se tak mohou těšit třeba na nové parkoviště s kamerovým systémem či na moderní multifunkční prostor před pivovarem.

V průběhu posledních let se Kralupy nad Vltavou postupně proměnily zcela k nepoznání, a to po všech stránkách. Samozřejmostí jsou tak dnes moderní školy, které může městu celé okolí závidět. Stejně tak probíhá i regenerace panelových sídlišť, výstavba nových zelených ploch a instalace mnoha naučných a zábavných prvků. V plném proudu je i rekonstrukce centra Kralup a podobně jsou na tom okrajové části města, kde se stavební práce taktéž nezastaví.

Mezi nejvíce sledované investiční akce samozřejmě patří přestavba Palackého náměstí, které se v průběhu posledních měsíců změnilo zcela k nepoznání. „Především se podařilo dokončit modernizaci rozhlehlé plochy v okolí kralupského pivovaru, kde došlo ke vzniku stejnojmenné ulice,“ uvádí místostarosta Libor Lesák s tím, že celé místo bylo osazeno novým mobiliářem, včetně vzrostlé zeleně a brzy tak již bude moci sloužit občanům k práci, zábavě či odpočinku.

Podobně jako v případě rekonstrukce plochy před hlavním kralupským kostelem, kde došlo k odkrytí mozaikové dlažby, se ani letos nezapomnělo na vhodné zakomponování starých prvků do nového prostředí. „Právě milovníky památek a architektury jistě potěší pohled na historickou studnu, která nyní prošla důkladnou rekonstrukcí,“ myslí si místostarosta Lesák, jež dodává, že právě obnova kulturních a historických milníků, patří mezi hlavní cíle radnice.

„Stejně tak se nedávno představil v novém i barokní křížek u zastávky ČD v Zeměchách, který málem podlehl zubu času, ale nakonec se ho podařilo zachránit,“ vysvětluje Libor Lesák s tím, že podobnou opravou nyní prochází také válečný památník v Lobečku. Podobně jako rozvoj centra a rekonstrukce památek se radnici na podzim též dařila i výstavba nových chodníků, jako je ten v ulici Hybešova, který nyní bezpečně spojil Minice se středem Kralup.

Podobně jako mnohá okolní středočeská města, trápil i centrum Dolního Povltaví v poslední době akutní nedostatek volných státní pro vozidla. Zejména obyvatelé Hůrky tak jistě přivítají nové parkoviště v ulici Dobrovského. „Chybět zde samozřejmě nebude ani kamerový systém, aby byla zajištěna co největší bezpečnost odstavených vozidel,“ říká místostarosta Lesák, jež dodává, že toto parkoviště by mělo začít sloužit svému účelu nejpozději na počátku prosince.

Důraz je samozřejmě kladen též na rozvoj okrajových částí města. Zatímco v Lobečku tak již brzy bude otevřena komunikace v ulici Gagarinova, která prošla kompletní rekonstrukcí, v Mikovicích jde zase do finále výstavba multifunkčního sportovního areálu při ZŠ Gen. Klapálka. Nejinak tomu bude i v roce 2019, kdy mimo jiné začne proměna Kralup v centrum vědy a techniky, a to výstavbou laboratoří při ZŠ Komenského či dokončením TIPKralupy.cz.