Ze zasedání mělnického zastupitelstva aneb Asi jsme každý z jiného těsta

Jedenáctého září roku dva tisíce sedmnáct jsem zjistil, že mnoho politiků v našem zastupitelstvu má vyvinutý smysl pro humor. Určitě se ale musí spoléhat na nesledovanost zasedání a na malou informovanost našich spoluobčanů.

Po vzoru latinského úsloví „Chléb a hry“ by chtělo, dle svých proslovů, vedení města obyvatelům dopřát zábavu v podobě bruslení na náměstí Míru, aby lidé v době adventu mohli bruslit u vánočního stromku a tímto zážitkem asi vykompenzovat jejich každodenní útrapy v podobě nesjízdných, nevyhovujících komunikacích, často z oblastí bez základní infrastruktury.

Humorné pojetí má i pohled některých radních na využití zimního stadionu. Na jednu stranu tvrdí, že je zimní stadion plně obsazený a nelze nabídnout další hodiny například k veřejnému bruslení, ale zároveň řeší případnou rekonstrukci šaten pro čínskou mládež, aby se zdokonalila v hokeji.

Jako předseda finančního výboru jsem opět vážně upozornil ostatní členy ZM, že nejsou dodržována základní rozpočtová opatření, mezi která patří například provozní rezerva 10 mil. Kč. Ta je momentálně 3,6 mil Kč. I přesto vedení města uvažuje o pronájmu kluziště po dobu adventu za 2,2 mil. Jistě skvělá zábava v období výborných daňových a dotačních příjmů. Přesto si dovolím konstatovat, že máme pro letošní rok již utraceno. Většina financí byla rozdrobena do mnoha menších projektů. V tomto ohledu mě pobavilo tvrzení 2. místostarosty Petra Volfa, že stejně dva ušetřené miliony z pronájmu uvažovaného kluziště nepoznáme. Na druhou stranu si stěžuje první místostarosta Milan Schweigstill, že chybí v rozpočtu finance například na chodník, který by propojil Chloumek s Blaty, kde je pro pěší doslova životu nebezpečný pohyb.

Opakovaně upozorňuju na špatné řízení a zadávání veřejných zakázek, kde si dovolím tvrdit, že je pro naše město neefektivní a doplácíme na to opět my mělničáci. Snad za to může malá zkušenost v ekonomii, evidentně ve stavebnictví a neschopnost vedení.

Smysl pro humor s vedením města ze zasedání zastupitelstva nesdílím, a jestli toto jednání nevadí ostatním, tak mně rozhodně ano.

 

Zbyněk Šnajdr