Mělničtí zastupitelé mají v rukách budoucnost obyvatel Ovocné ulice.

Lidem žijícím v Ovocné ulici dochází trpělivost. Před několika lety se pozemky v lokalitě, která leží mezi Strážnickou ulicí a rychlostní komunikací 1/9, změnily ze zemědělské půdy na pozemky určené k zástavbě. Na tom by nebylo celkem nic zajímavého. Město Mělník se v posledních letech rozrůstá jak do šířky, tak do délky a mnoho lokalit vhodných k zástavbě již nezbývá. Proto podobné pozemky z realitního trhu rychle mizí. Zájemců o vlastní bydlení je stále dost a stavební firmy se snaží zájem uspokojit co nejrychleji.

Nemůžeme se divit, že v hledáčku pro výstavbu rodinných domů, se ocitla i lokalita nad Ovocnou ulicí. Ta čítá v současné době asi 34 rodinných domků a je jasné, že jejich majitelé rozhodně nejsou nadšeni z toho, že v jejich blízkosti vyroste dalších cca 20 novostaveb. Problémů, kterých se obyvatelé Ovocné ulice obávají, je několik. Nyní slouží občanům k dopravní obslužnosti, a jako příjezdová komunikace, jejich poměrně úzká ulice, a ta není schopna pojmout dopravní zátěž dalších obyvatel novostaveb. Je jasné, že zmíněná komunikace neunese zatížení spojené s dopravou stavebního materiálu apod.

Ulice sama nemá chodníky, hrají si tu děti a dopravní kapacita je na samé hranici únosnosti. Podle obyvatel je zcela vyloučené, aby se touto ulicí vedla nebo sem byla svedena, těžká doprava do míst budoucího staveniště komplexu rodinných domků.

Problém s dopravou se řešil na jednání zastupitelů města Mělníka zhruba před třemi roky. Podle informací občanů z Ovocné ulice, zastupitelé města přislíbili, že výstavba v této lokalitě bude povolena za podmínky, že ke stavebním pozemkům a novostavbám povede nově zřízená komunikace. S tím se obyvatelé spokojili a věc byla odložena. Nicméně rok se s rokem sešel a spolu se změnami územního plánu se k životu probudil i projekt výstavby rodinných domů. A najednou se opět objevila otázka, kudy vlastně bude vedena doprava ke stavebním parcelám? Obyvatelé Ovocné ulice se proto opět rozhodli zjistit, jak daleko se posunula jejich věc. Jaké bylo jejich překvapení, když na jednání zastupitelstva v květnu t.r. obdrželi pouze mlhavé a vyhýbavé odpovědi a informaci, že se dopravní obslužnost v Ovocné ulici bude teprve řešit.

Toto sdělení ale není pro občany diskutované lokality uspokojivé. Rozhodli se, že je lepší problémům předejít, než řešit následky špatného rozhodnutí. Proto vznikl Otevřený dopis adresovaný hejtmance Středočeského kraje Pokorné – Jermanové, starostovi města Mělníka Mikešovi a mělnickým zastupitelům.

Položili jsme proto autorům Otevřeného dopisu paní Barboře Horešovské a panu Martinu Piechowiczovi několik otázek.

Můžete nám přiblížit, z čeho plynou vaše obavy?

„Situace, kterou nechceme v této lokalitě připustit je mj. zvýšení dopravní zátěže ve spojitosti s uvažovanou stavbou nových rodinných domků. To se týká i navýšení dopravy po jejich zabydlení. Uvažovaný návrh zjednosměrnění ulice, a tím způsobené zvýšení průjezdů po nechráněném železničním přejezdu „Kamenné závory“ se nám také nelíbí. Navíc po této úpravě dojde k problémům při výjezdu na komunikaci Českolipská. Ulice Ovocná nemá chodníky, je zde zvýšený pohyb osob a navíc zde vede značená turistická cesta. Nechceme nechat ohrožovat ani sebe, ani naše děti – prostě komunikace tak, jak je, další zatížení dopravou nezvládne. Vše bude na úkor kvality bydlení i bezpečnosti osob.“

Existuje nějaké řešení dopravní situace, které by mohlo problémům předejít?

„Rozhodně ano, dokonce existuje několik navrhovaných řešení, která by pomohla problém vyřešit.“

Můžete je našim čtenářům přiblížit?

„Protože nechceme pouze nečinně přihlížet tomu, že se okolí našich domovů změní v peklo a zároveň nechceme nikoho omezovat, ani mu kazit podnikatelské záměry, snažili jsme se vymyslet přijatelná řešení dané problematiky. S těmi jsme také seznámili mělnické zastupitele. Mezi ty nejdůležitější bezesporu patří možnost vést všechnu stavební činnost z komunikace 1/9 a naší ulici se dopravou zcela vyhnout. Stejně tak by bylo nejvhodnější i veškerou další dopravu k rodinným domkům – po kolaudaci – opět vést z této rychlostní komunikace. Naším cílem je navíc zachovat obousměrný provoz v ulici, protože sem ústí všechny výjezdy ze soukromých pozemků stávající zástavby a zjednosměrnění by nám situaci zkomplikovalo. Zároveň bychom rádi dosáhli toho, aby na obou koncích Ovocné ulice byly zřízeny zpomalovací pásy a osazena dopravní značka „Průjezd zakázán“. Domníváme se, že všechna tato opatření jsou dostatečně účinná, aby se z naší lokality stala oáza klidu.“

Jak jsem pochopila, nemáte problémy s výstavbou nových domů, ani s jejich budoucími obyvateli, ale trápí vás především problémy, které se dotýkají vašeho vlastního soukromí.

„Ano, nechceme nikomu dělat problémy, ale rozhodně se nechceme nechat od nikoho omezovat, nechceme si nechat ničit zdraví a nechceme si nechat vzít klid. Vlastně nechceme nic jiného, než aby byl zachován stávající stav. Každý má právo na bydlení podle vlastního vkusu, toto právo nikomu neupíráme, ale nenecháme si ničit vlastní život. Chceme žít v klidu a pohodě, jako je tomu dosud.“

DD

Se situací se byl na místě seznámit mělnický zastupitel JUDr. Petr Kowanda, který se shodl s přítomnými občany na tom, že jednosměrná ulice by byla velmi nebezpečná a nevyhovující. Vyslovil se pro zachování dvousměrného provozu a zastává názor, že Město by mělo v místech, kde je ulice širší, vytvořit zpevněné plochy, aby se auta mohla pohodlněji vyhnout. Zcela jednoznačně je proti tomu, aby příjezd k domům (viz výše uvedená plánovaná výstavba RD) byl veden ulicí Ovocná. Komunikace není způsobilá pro neúměrnou zátěž způsobenou znásobením provozu v celé oblasti. Řešením je podle něho vytvoření sjezdu, popřípadě kruhového objezdu na silnici I. třídy vedoucí do Liběchova. Vzhledem k tomu, že správcem silnice I. třídy je ŘSD, domnívá se JUDr. Kowanda, že by Město mělo se ŘSD vstoupit do jednání. Prošel celou lokalitu až k železničnímu přejezdu a pozastavil se nad tím, jak je přejezd nepřehledný. Zmínit je třeba i aktuální stav autobusové zastávky ve směru do Mělníka. Zastávka je v téměř havarijním stavu (dle obyvatel Ovocné ulice její nedávné přemístění stálo 80 tisíc Kč).

red

 

Zastávka