Bezpečný Mělník aneb Příklady dobré praxe

Pětadvacet let od vzniku Městské policie Mělník a dvacet let působení Programu prevence kriminality města Mělníka bylo dobrým důvodem k uspořádání odborné konference Bezpečný Mělník aneb příklady dobré praxe. Ta se uskutečnila 30. března 2017 ve zdejším Masarykově kulturním domě. Hlavním námětem byly příklady dobré praxe, které lze sdílet a usnadnit práci ostatním strážníkům, policistům, manažerům prevence kriminality a sociálním pracovníkům.

Starosta města MVDr. Ctirad Mikeš zahájil konferenci poděkováním strážníkům za 25 let jejich práce pro město a Petr Limprecht, radní pro prevenci a sport, popsal dvacetileté působení v oblasti prevence kriminality ve městě. Kpt. Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie Mělník, pak všechny přítomné provedl historií první četnické stanice až do současného fungování strážníku v Mělníku. Na toto shrnutí navázala Mgr. Milena Bačkovská, která představila plány a touhy obecních policií z pohledu Ministerstva vnitra ČR pro rok 2017 a věnovala svůj příspěvek tomu, co má strážníkům přinést novela Zákona o obecní policii. Projekt Bezpečné město a jeho filozofii představil nositel myšlenky projektu plk. JUDr. Václav Kučera, ředitel KŘ policie Středočeského kraje. Poté Bezpečný Mělník a uchopení této myšlenky představil plk. Ivan Žučenko, vedoucí Územního odboru PČR Mělník. Ten si pochvaloval skvělou spolupráci policie s městem, městskou policií a dalšími organizacemi na poli prevence i represe. V závěru svého příspěvku ocenil šest přítomných, starostu města, čtyři strážníky a manažerku prevence kriminality, pamětní medailí za dlouhodobou spolupráci v této oblasti. Jak tato spolupráce funguje v praxi a co si pod ní mohou nezasvěcení představit na konkrétním příběhu a propojení jednotlivých složek představil tým odborníků spolupracujících na projektu Bezpečný Mělník.

Systém prevence kriminality na místní úrovni a možnosti, které lze využít při spolupráci, ale i možná úskalí popsala Mgr. Jitka Gjuričová, kriminolog KŘ policie Středočeského kraje. Inspiraci, jak provádět výzkum dostupnosti legálních a nelegálních drog na území města bez vysokých finančních nákladů představila Mgr. Alena Švejdová, manažerka PK Města Frýdlant. O práci s dětmi v rolích obětí trestné činnosti nebo jiných sociálně patologických jevů se podělila Stanislava Valterová, koordinátorka PK Města Kralupy nad Vltavou. Využití moderních technologií v projektu Bezpečný Mělník bylo představeno ve videoprojekci v přímém přenosu kpt. Petrem Limprechtem z MP Mělník a npor. Bc. Tomášem Svobodou, vedoucí Obvod. odd. PČR Mělník. A výsledek vzorce Škola + městská policie = Bezpečné město popsal Mgr. Vladimír Škuta, ředitel ZŠ J. Matiegky Mělník.

Ve svém příspěvku se s přítomnými účastníky podělil o svou mnohaletou zkušenost, kdy po svém nástupu do funkce začal spolupracovat s preventisty MP Mělník a postupně se od přednášek dostali až k dlouhodobě prováděným programům, které nesou své ovoce a výraznou změnu chování u jejich žáků. Závěrečný příspěvek Mgr. Jitky Králové, muzejní pedagožky Regionálního muzea Mělník, představil ojedinělý projekt spolupráce muzea s Programem prevence kriminality města Mělníka v oblasti preventivních projektů. Dopodrobna z hlediska muzeologie, prevence kriminality a vzdělávacích programů školy popsala zkušenosti edukační praxe v průřezu pěti let interaktivních programů. Věříme, že nejen tým Bezpečného Mělníka, ale i návštěvníci konference, si odnesli skvělý pocit z toho, že prevence kriminality má smysl, a to zejména při spolupráci a zapojení více složek. A hlavně, že žádný nápad není nemožné provést, když se sejdou správní lidé a každá myšlenka má být zvážena, protože může být začátkem skvělého výsledku.

Bc. Irena Podivínská, DiS.

manažerka prevence kriminality

foto z konference

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter