Svatotrojická pouť z Mělníka na Chloumek

V neděli 11. června, půl hodiny po poledni, vyšlo od kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku procesí, které prošlo městem a zamířilo na nedaleký vrch Chloumek.

Tři desítky poutníků se vydaly za krásného slunečného počasí na cestu dlouhou 4 kilometry. Na své cestě měly několik zastávek -jedna z nich byla u sochy svatého Jana Nepomuckého v Chloumecké ulici.

Po přibližně hodinové cestě přivítal příchozí hlas zvonů ze sanktusní věžičky kostela Nejsvětější Trojice na Chloumku. Poté následovala od 14.00 hodin mše svatá, kterou celebroval P. Jacek Zyzak MS.

Tradice Svatotrojické pouti byla obnovena v roce 2005 Mělnickým osvětovým a okrašlovacím spolkem. Po mši následoval jarmark místních výtvarníků, kde se nabízelo občerstvení, perníková srdce a také koláče, které věnovalo pekařství U Nováků. Koláče k této pouti neodmyslitelně patří, protože se jí říká také pouť koláčová.

Součástí byl i doprovodný program, na kterém, před stovkami diváků, vystoupily jak místní folklorní soubory Jarošáček a Jarošovci, tak i soubory z dalekého zahraničí – z Kanady a z Jižní Koree.

Závěr patřil divadelnímu představení, které se konalo rovněž v přilehlém parku pod širým nebem. Tentokrát přijelo divadlo eMILLIon, s loutkovou pohádkou pro děti „Jak šlo tele do světa“.

Text a foto: Martin Klihavec, Mělnický osvětový a okrašlovací spolek