Ať se nejdřív staví obchvaty, pak spalovna, shodly se obce

Mělník 8. března (ČTK) – Stavba obchvatů kolem obcí by měla předcházet stavbě chystané spalovny odpadu v Horních Počaplech na Mělnicku. Zaznělo to dnes při veřejném projednávání vlivů chystané spalovny na životní prostředí. Zastupitelé obce Horní Počaply vyjádřili s projektem v současné podobě nesouhlas. I další obce podmiňují stavbu spalovny vyřešením dopravy. Místní se totiž bojí znečištění ovzduší i velké dopravní zátěže.

Dopravu v okolních obcích označili za největší problém záměru i zástupci firmy Energotrans, která provozuje mělnickou elektrárnu.

„V posudku by měla být uvedena podmínka, že nelze zahájit další jednání ve věci ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu), pokud nebude rozhodnuto o komplexním dopravním řešení v okolí,“ řekl starosta Horních Počapel Jiří Svačina. Pro obec bude spalovna podle něj spíš přítěží.

„Obec vydala nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem a rovněž občané vyjádřili velký odpor. Pod peticí (proti spalovně) jsou podpisy více než 300 občanů obce. Názor obce a občanů by měl být respektován,“ dodal.

Zástupci dalších obcí z okolí uvedli, že zpracování odpadu se řešit musí. Se stavbou by obce souhlasily, bude-li v dokumentaci podmínkou stavba obchvatů obcí. Vyjádřili se tak třeba zástupci obce Bechlín, Libkovice pod Řípem nebo Cítov. Někteří navíc chtějí kolem obchvatu protihlukové stěny.

Jednání se zúčastnili i místní, dále zástupci ministerstva životního prostředí, firmy Energotrans a firmy ČEZ. Neslo se v bouřlivé atmosféře, účastníci z řad veřejnosti vyvěsili v sále transparent „Stop spalovně“ a výkřiky často vyjadřovali nesouhlas s přednesenými argumenty.

Lidé se ptali například na rozdíl ceny tepla, které vyrobí spalovna a uhelná teplárna. Vystoupil také člen neziskové organizace Arnika, který uvedl důvody, proč by měla být dokumentace ke spalovně přepracována. Zmínil, že vlivy spaloven na životní prostředí jsou podle Arniky výrazně vyšší, než uvádí dokumentace ČEZ k chystané mělnické spalovně.

Skupina ČEZ chce spalovnu uvést do provozu v roce 2024, argumentuje zákazem skládkování odpadů.

Zástupci Energotrans uvedli, že situaci ohledně dopravy v okolních obcích firma řeší se Středočeským krajem, nyní vzniká studie dopravních řešení. Za přínos spalovny považují částečnou náhradu hnědouhelných bloků elektrárny, jimž končí životnost. Spalovna by podle firmy ušetřila 3000 vagonů hnědého uhlí ročně. Pozitivní dopad by měla i na zaměstnanost v regionu.

Nárůst nákladní dopravy by byl podle zástupců projektu jen v jednotkách procent, už teď prý totiž obcemi projíždějí jen kamiony mířící na skládky.

Lidé z Mělnicka podepisují od února petici proti stavbě takzvaného zařízení na energetické využití odpadu. Petice má víc než 1300 signatářů. Podle zástupkyně petičního výboru Hany Beranové silnice v obcích velký nápor nákladních vozů nezvládnou, Středočeský kraj zpracovává dopravní studii, podle které by měly vzniknout obchvaty okolních obcí.

„Ty ale často vedou jen pár metrů od obydlených domů, navíc ztratí hodnotu pozemky s poli. Třeba pro obyvatele Beřkovic a Křivenic je to osobní katastrofa,“ varovala Beranová. Navíc existuje riziko, že spalovna začne fungovat dřív, než obchvaty vzniknou. „Středočeský kraj má oproti projektu na spalovnu velké zpoždění,“ podotkla.

Středočeský kraj se stavbou souhlasí. „Kraj souhlasí s dokumentací k záměru Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník – ZEVO Mělník za podmínky vyřešení dopravní prostupnosti v daném území,“ řekla ČTK mluvčí hejtmanství Nicol Lenertová.

Obyvatelé Středočeského kraje vyprodukovali ve srovnání s jinými kraji České republiky v roce 2016 nejvíce komunálního odpadu, a to 529.175 tun. Středočeský kraj byl v roce 2016 zároveň ale nejlidnatějším krajem ČR. Obyvatelé republiky vyprodukovali dohromady téměř 3,6 milionu tun komunálního odpadu.

Jaroslav Beneš sd