Karel Kasáček: Výstavba městského sportovního areálu Podolí

Dnes jsme oslovili člena výkonného výboru fotbalového klubu FC Mělník Karla Kasáčka ohledně plánované výstavby městského sportovního areálu na Podolí. Zajímá nás, zda je výstavba reálným projektem a jak moc ji ovlivní plánovaný obchvat.

V jakém stádiu se celý projekt nachází? Co zatím výstavbě brání?

V této době čekáme na projektovou dokumentaci. Nejdříve je také nutné vykoupit nebo vyměnit pozemky fyzických osob.

Jak by měla výstavba probíhat?

Výstavba bude rozdělena do 3 fází. V první fázi se kvůli obchvatu bude muset posunout hlavní fotbalové hřiště asi o 30 metrů směrem ke Pšovce. Ve druhé fázi se budou stavět kabiny a zázemí pro hráče a členy klubu. V poslední třetí fázi, což je výhledově otázka několika let, by se měly začít financovat i ostatní nevyužité plochy, které jsou mimo fotbalová hřiště.

Co všechno by mělo být součástí nového areálu? Co bude nabízet nově vybudovaný areál mělnickým občanům?

Součástí nového areálu by měl být tenisový kurt, hřiště na plážový volejbal a plážový fotbal. Dále také např. nové kabiny, nové tribuny, lanové centrum, in-line dráhy, atletický ovál a další doplňkové aktivity – workoutové hřiště, plocha na pétanque i hrací plochy pro veřejnost. Mělnickým občanům nabízí vybudování kvalitního prostoru pro aktivní využití volného času a podporu sportovní mládeže.

Jakým způsobem bude projekt financován? Bude se podílet i ŘSD?

ŘSD se bude na tomto projektu podílet jen z části, pouze vykoupí pozemky. Zbytek bude muset financovat město Mělník. Předběžný odhad je 80-100 milionů, po projektové dokumentaci bude částka upřesněna.

Jaký je Váš osobní názor na celý projekt?

Dle mého názoru je projekt realizovatelný. Je vidět, že jsou zde dostatečně velké plochy, které nejsou využité. Je potřeba sem dostat veřejnost. Základem je, aby se na tomto projektu spolupodílelo město.

Děkujeme.

sad