Dům U Modrého kříže

Dům U Modrého kříže, později také U svatého Jana Nepomuckého, dnes č.p. 27 se rozkládá na západní straně náměstí Míru.

Na konci 18. století byl jeho vlastníkem městský radní Konrád Jan Neumann. Ten byl také až do roku 1787 majitelem celovárečného domu se zahrádkou v Husově ulici, kdy jej od něj městská obec vykoupila za 640 zl. a přestavěla na jednopatrovou školní budovu s loubím do ulice.

Na konci 19. století a začátkem 20. století byla majitelkou domu paní O. Popprová. V té době měl dům číslo popisné 53.

Stejně jako ostatní domy na této straně náměstí ztratil již v 19. století své podloubí, kde trhovci při konání trhů prodávali své zboží. Jako jediný si však i po přestavbě uchoval původní čtyři klenuté oblouky, které dnes slouží jako výlohy a vstupy obchodů a jako vchod do domu.

V domě provozoval počátkem 20. století svůj obchod Antonín Sterzer, známý mělnický knihkupec a vydavatel pohlednic. Kolem roku 1906 byla přeložena střecha domu, na které dal Antonín sestavit z odlišné barvy střešní krytiny velký nápis A. Sterzel.

Jeho otec František Sterzer, mělnický knihkupec, byl redaktorem politických čtrnáctidenních listů, které začaly na Mělníce vycházet 1. května 1871.

Přestavbu domu na jednu za svých poboček provedla v roce 1927 Spořitelna, která zde měla své sídlo až do devadesátých let minulého století.

Již před touto přestavbou z fasády zmizela socha patrona domu sv. Jana Nepomuckého, která byla umístěna mezi dvěma prostředními oblouky. Stalo se tak pravděpodobně v roce 1913, kdy dům dostal po letech novou zdobnou fasádu, byla sjednocena podoba obou výkladců a osazena nová moderní okna, která vydržela až do dnešních dnů.

Socha Jana Nepomuckého pak byla dlouhá léta uložena ve dvoře domu, odkud nakonec bohužel zmizela neznámo kam.

Průčelí domu bylo při přestavbě v roce 1927 obloženo až do výše prvního patra kamennými deskami vyrobenými na zakázku kameníky z Hořic z tamního kvalitního pískovce. Fasáda nad římsou prvního patra byla provedena velmi jednoduše, tak jak ji známe dnes. Původní záměr provedení šambrán kolem oken z hořického pískovce, se kterým projekt přestavby počítal, nebyl realizován.

Pod římsou pak fasádu zdobí pět lichoběžníkových reliéfů. Na prostředním je císař římský a král český Karel IV., na krajních tváře muže a ženy, zbylé dva znázorňují pěstitelskou a vinařskou tradici města.

V roce 1993 byl dům prodán ve veřejné dražbě pořádané Mělnickou dražební a realitní společností, ve které ho koupil Václav Novák. Dům následně prošel částečnou rekonstrukcí. Přestavbou přízemích prostor v jeho dvoře vznikla hospoda U Rosomáka.

Prostory nad hospodou, kde již byla jedna bytová jednotka, byly přestavěny a vznikly v nich ještě dva mezonetové byty.

Do náměstí, kam měla původní spořitelna velké výkladce, vznikly znovu, tak jak tomu bývalo v minulosti, dva samostatné obchody.

V prvním patře domu se nachází rozlehlý byt obývaný dlouhá desetiletí rodinou ředitele mělnické nemocnice MUDr. Mokrého.

Dalších změn se dům dočkal v roce 2012, kdy syn nové majitelky Hany Kowandové Petr ve spolupráci s budoucími nájemci Petrem Němcem a Martinem Medkem kompletně zrekonstruoval hostinec U Rosomáka na pivní bar Němý medvěd. Němý medvěd se takřka okamžitě stal jedním z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších restauračních zařízení na Mělnicku. Dům také dostal další vchod do druhého obchodu přímo z náměstí. Jeho nový nájemce mistr cukrář Matúš Chalupka zde vytvořil útulnou cukrárnu Cake Art, která je známá jeho mistrovskými výrobky a u místních i u návštěvníků města se těší velké oblibě. První vchod do náměstí otevřela již při rekonstrukci v

devadesátých letech prodejna oděvů Time Out patřící společnosti Chilly wear, která dlouhá léta slouží ke spokojenosti svých zákazníků. Poslední změnou byla oprava fasády a její nový nátěr barvou, která lépe ladí s pískovcovým obkladem domu. Tyto práce s velkou pečlivostí provedla stavební firma Zbyňka Šnajdra.

Stejně jako pod všemi měšťanskými domy na horním náměstí, rozkládají se i pod domem U svatého Jana velké středověké sklepy, které vybíhají hluboko pod náměstí. Tyto sklepy byly v posledních letech vyčištěny a částečně opraveny. Lze předpokládat, že i tento dům má směrem do náměstí podobnou zazdívku, jaká byla objevena ve sklepeních Zlatého Beránka.

JUDr. Petr Kowanda

fotografie z archivu Petra Kowandy a Martina Klihavce