Pojďme si to říct 2: Agresivní rozvoj překladiště

Již dlouhá léta trpí občané našeho města nepřetržitým agresivním rozvojem překladiště v areálu Českých přístavů a.s. Nepřetržitým nárůstem pohybu kontejnerů, který se od doby příchodu druhého nájemce do překladiště více než zdvojnásobil.

Toto překladiště má naprosto devastační účinky na chod města a pohodu bydlení velké části jeho obyvatel.

Bohužel vedení města nikdy neudělalo nic proto, aby se tato pro obyvatele města neustále se zhoršující situace zlepšila, naopak svou nečinností nadále připouští degradaci a snižování hodnoty investic našich občanů v okolí vlečky a ještě větší zatížení zejména lokality Podolí emisemi, hlukem a půdními vibracemi.

Mám pocit, že se starosta a 1. místostarosta domnívají, že jsou zaměstnanci Českých přístavů a.s., jejichž povinností je vytvářet co nejlepší podmínky pro podnikání Ing. Černého na Mělníku a investovat do tohoto podnikání stomilionové částky z rozpočtu města.

Nechápou zřejmě, že jsou zvolenými zástupci občanů, jejichž zájmy mají hájit.

Jak jinak si vysvětlit, že vedení města v současné době navrhuje podjezd a přeložku ulice Bezručova přes pozemky soukromých vlastníků jen proto, aby se činnost v přístavu mohla dále rozšířit do obytné zóny a ještě intenzivněji se nerušeně rozvíjet.

Společnost Rail Cargo, která působí společně se společností MAERSK v překladišti Mělník vybudovala v roce 2016 v Rakousku kontejnerový terminál Wien Süd. Provozní doba tohoto terminálu je v pracovních dnech od 06:00 do 18:15 a v sobotu pouze od 06:30 do 10:45. V neděli je samozřejmě zavřeno.

Srovnejte podmínky společnosti Rail Cargo v Rakousku, kde investovala více jak 6 miliard Kč, realizovala svůj projekt mimo zastavěné oblasti, a k tomu všemu strpěla omezení provozu v nočních hodinách s podmínkami, které jim nabídly České přístavy, a.s. za tichého souhlasu města Mělník! Ve Vídni by si radní nedovolili, aby tam někdo podnikal na úkor pohodlí a zdraví jejich občanů.

V červnu 2018 jsem jako tehdejší zastupitel Mělníka prosadil usnesení, aby rada města jednala s Českými přístavy o omezení provozu vlečky do přístavu v nočních hodinách.

Na můj dotaz na jednání ZM dne 15. 4. 2019, zda rada jednala o omezení provozu vlečky do překladiště v nočních hodinách s vedením Českých přístavů, odpověděla radní PhDr. Němcová, jasně a stručně: ,,NE“.

Rada tedy za 10 měsíců od přijetí usnesení zastupitelstvem města, toto usnesení, které je pro ni závazné, nesplnila.

V současné době je distribuována Petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, kterou obyvatelé města Mělník žádají o ukončení nočního provozu vlečky do mělnického přístavu, o vhodnou regulaci jejího provozu v ostatních částech dne a prověření, zdali je stávající značný nárůst provozu mělnického přístavu v souladu s vydanými povoleními a právními předpisy.

Petice je také volně ke stažení na www.melnicko.cz.

Děkuji všem, kteří se podílí na těchto občanských aktivitách. Pokud se budete chtít přidat, kontaktujte mne prosím na emailu: kowanda@seznam.cz

Děkuji za Váš čas

JUDr. Petr Kowanda