„Příběhy duše“ Robina Kaloče přispějí i k vánoční atmosféře

Až do 7. ledna příští roku bude možno shlédnout výstavu dalšího z výtvarníků, kteří se v letošním roce představili v mělnické Galérii Ve věži.

Pro Robina Kaloče je vždy zdrojem inspirace hluboký vztah k přírodě kde od dětství trávil hodně svého času. Téma krajiny, přírodních motivů a průhledů lesem se proto stalo ústředním motivem v jeho tvorbě. Vznikaly jak fantazijní tak i realistické krajiny z plenéru. Postupně se krajina vnější proměňovala v krajinu vnitřní – krajinu skrytých pocitů, nálad a emocí. Na základě toho vznikly jeho cykly Emoce krajiny, Meditace v krajině, Chrám lesa, Příběhy krajiny a Proměny krajiny. Vždy jej fascinovalo světlo, které prozařovalo skrze koruny stromů nebo přes chrámová okna a vytvářelo tak určité neuchopitelné tajemství – cykly Krajina světla a Krajina duše. Jeho práce vznikají různými výtvarnými technikami. Nejčastěji olejem, akvarelem, pastelem a tradičními grafickými technikami.

A právě jeho Příběhy duše bude možno spatřit na této výstavě, která bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 9. listopadu v 18 hodin. Určitě její návštěva přispěje k adventní náladě a přinese určité zklidnění předvánočního shonu.

mar