Zajímavé ženy 19. století…

Jedná se o cyklus nedělních literárních posezení pod střechou rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku, věnovaný zajímavým ženám, které u nás žily v 19. století. První setkání bylo 12. ledna věnováno legendární kuchařce, ale také spisovatelce a národní buditelce Magdaleně Dobromile Rettigové.

Druhý díl cyklu bude určen hudebně i poeticky naladěné první české libretistce a Vítězslavem Hálkem obdivované Elišce Krásnohorské. Eliška Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta Pechová, byla česká básnířka, prozaička, libretistka a překladatelka, autorka knih pro mládež a rovněž průkopnice ženského hnutí. Přispívala do řady časopisů (Lumír, Květy, Světozor aj.) i do druhého a třetího ročníku almanachu Ruch. Překládala hlavně díla romantiků jako například Byrona či Puškina. Avšak proslula jako libretistka, zejména k operám Bedřicha Smetany (Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola) a k Fibichově Blaníku. Byla redaktorkou Ženských listů, předsedkyní Ženského výrobního spolku a zakladatelkou první dívčí střední školy Minerva v roce 1890. Bližší podrobnosti se zájemci dozví v neděli 2. února od 17 hodin.

mar