Zelenou oázu chtějí v Tupadlech, Veltrusech i Velvarech

Celkem osmadevadesát projektů se přihlásilo do letošního ročníku grantového programu Zelené oázy. Jeho prostřednictvím rozdělí Nadace Partnerství a společnost MOL ČR 1,4 milionu korun. Podpoří tak vznik lokálních projektů, které do měst a obcí pomohou navrátit zeleň a vodní prvky. Z necelé stovky vybere komise přibližně dvacítku úspěšných. Výsledky budou známy v půlce února příštího roku.

Se svými projekty se přihlásily také například Rodinné centrum Havránek, z. s. Veltrusy (Proměna
poldru v parčíku u školy), Obec Tupadly s EKO Koutkem (Prostor plný chuti, vůní a her) i Velvarská Kostka, z.s. s projektem Kostka v zahradě, jehož cílem je úprava jeho zahrady, která slouží i veřejnosti.

Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, materiálu, dále odborné poradenství nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů. Letošní rok se o grant přihlásila stovka organizací, samospráv i škol z celé ČR. Přihlášené projekty projdou hodnocením, které završí zasedání odborné komise v lednu příštího roku.

Cílem je propojit obyvatele obcí

Podle koordinátora grantového programu Františka Brücknera z Nadace Partnerství bude jedním z důležitých kritérií hodnocení například míra zapojení veřejnosti. „Chceme, aby projekty pomohly v co největší míře propojit obyvatele obce nebo města. Taková společná aktivita totiž může být vynikajícím nástrojem, jak lidi učit zodpovědnosti k místu, ve kterém sami žijí,“ uvedl.

Dalšími kritérii budou například vhodný výběr druhů rostlin pro daný prostor či kvalita zpracované žádosti s konkrétními výstupy, které povedou ke zlepšení životního prostředí. Přednost dostanou projekty na místě přístupném veřejnosti. „Jsme rádi, že i druhý ročník našeho grantového projektu přilákal zájem žadatelů o podporu pro realizaci jejich zamýšlených projektů. Předpokládáme, že podobně jako v loňském roce bude opět těžký výběr těch, kteří finanční podporu získají,“ uvedl Tomáš Pavlík zodpovědný ve společnosti MOL ČR za oblast CSR.

Adaptace na změnu klimatu

„Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder
nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Je potřeba, aby se česká města a obce na změny klimatu postupně připravovala a adaptovala,“ dodal ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

red