Bc. Pavel Končel, DiS: Máme dobrý tým

Pane starosto, toto číslo Mělnicka se nese z velké části v předvolebním duchu, proto mě napadá otázka, zda budete obhajovat post starosty v Tišicích i v nadcházejících volbách?

Mám velké štěstí na spolupracovníky. Jak v rámci současného zastupitelstva, tak obecního úřadu, pracovníky příspěvkových organizací, zaměstnanců obce nebo i členy spolků. Vše je o lidech, a když máte pohromadě tolik lidí, kteří táhnou za jeden provaz, tak se pak daří. A základ je právě v tom, že máme opravdu dobrý tým.

Takže ano, bude mi ctí ucházet se i v nadcházejících volbách o místo starosty v Tišicích.

Chtěl byste na tomto místě sdělit občanům, co se vám dosud podařilo a co chystáte na příští období?

Jelikož je Mělnicko regionální deník, tak se zde nebudu rozepisovat o prioritách kandidátky, kterou vedu, ale veškeré informace dostanou tišičtí přímo do schránek. Obecně jen uvedu, že se nám podařilo splnit drtivou většinu našich priorit právě končícího volebního období, a že je to na obci hodně vidět. Osobně mám mimo jiné velkou radost z výstavby dvou etap kanalizace a například celkové rekonstrukce pošty, kde máme nainstalován i bankomat. Ale vše bude sečteno a podtrženo ve volbách a občané nám sdělí, jestli si přejí v tomto trendu pokračovat.

Co by obcím pomohlo z vašeho pohledu v tom nadcházejícím období nejvíce?

Stát by měl obcím a městům nechat mnohem větší prostor pro život a rozvoj. Základem by mělo být spravedlivé rozdělení všech prostředků, které jsou vyčleněny na dotace. Ať si obec sama rozhodne, co potřebuje nejvíce a na to ty finance využije. To by asi pomohlo nejvíce. Ale podobný názor má zřejmě většina starostů. Obce jsou v rámci organizačních složek státu nejlepší hospodáři, ale stát má pořád potřebu nám něco nařizovat a určovat.

A jaké máte vy osobně v tomto předvolebním období přání?

Osobně bych si přál, aby jakýkoli boj, a to i ten předvolební byl veden férově. Což se bohužel stává pomalu výjimkou, hlavně ve vyšších patrech. Bylo by skvělé, kdyby bylo co nejméně negace a osočování a kandidáti soupeřili hlavně svou vizí a snahou o zlepšení věcí veřejných. Aby odlišný názor byl brán jako důvod k zamyšlení a ne k hádkám.

A hlavně, ať to volební klání přežijí všichni ve zdraví, protože ty nejdůležitější životní hodnoty jsou někde jinde.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter