Voda Odolná…

Tak zní název výstavy obrazů malíře Karla Kušky, jenž je již možno shlédnout ve zdejším kostele svatého Klimenta od 7. dubna.. Karel Kuška pochází z východních Čech, z Pardubic, kde se v roce 1944 narodil v rodině výtvarníka. Avšak víc než čtyři desítky let žije a tvoří v Odolena Vodě, která je i zdrojem inspirace. Jeho cesta k malbě však byla složitá. Dělil zpočátku svůj zájem a čas mezi sport, zaměstnání, sběratelství a výtvarné umění. Zajímala jej zpočátku především karikatura a kreslený humor. Až v roce 1980 začal používat techniku olejomalby. Jeho prvotiny byly v realistickém duchu, což jej naučilo trpělivosti a pokoře. Postupem času přešel k impresionistickému projevu, který mu byl vždy blízký pro svou projasněnost, optimismus a osvobodivý malířský přednes. Teprve poté se propracoval k výtvarnému projevu odpovídajícímu stylu moderního umění.

Vlastní slavnostní vernisáž jeho prací se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna od 18 hodin a jeho práce si mohou zájemci prohlédnout každou sobotu od 14 do 17 hodin až do 25. května.

mar