Středočeský kraj stále přijímá žádosti o kotlíkové dotace

„Přestože už objem žádostí o dotace v rámci vyhlášené II. výzvy Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019“ dosáhl plánované výše 502,2 milionu korun, stále jsme připraveni přijímat další žádosti,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO 2011). Podle něj je totiž pravděpodobné, že ne všichni stávající žadatelé dotaci nakonec budou čerpat, ať už z důvodu, že sami odstoupí od žádosti nebo nesplní potřebné podmínky.

K pátku 13. dubna kraj evidoval celkem 4 691 žádostí v celkové hodnotě 510 milionů korun. Docílení výše alokace prostým součtem nároků počtem registrovaných žádostí však podle náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse tudíž v žádném případě neznamená, že by byla výzva uzavřena. Středočeský kraj proto bude stále přijímat žádosti až do oficiálního uzavření výzvy, tj. do 29. června 2018 do 14:00 hodin.

„Žádosti, které budou nyní přijaty, budou zařazeny to tzv. zásobníku žádostí a v případě, že některá z žádostí, která byla podána dříve, bude vyřazena, popř. některý z žadatelů požádá o zrušení žádosti, bude proveden posun v pořadí,“ upřesnil náměstek G. Kovács s tím, že podle zkušeností z první výzvy až 15 % žadatelů z různých důvodů neuzavřelo smlouvu. „Proto vyzýváme všechny zájemce o výměnu zdroje tepla k podání žádosti dle instrukcí, které jsou uvedeny na webových stránkách krajského úřadu pod odkazem: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace,“ dodal. Podle kategorie nově pořízeného kotle lze přitom dosáhnout na příspěvek v rozmezí 75 až 127,5 tisíc korun.

Žádosti jsou podávány elektronicky. „Po odeslání žádosti obdrží žadatelé potvrzení o přijetí žádosti, na kterém je jedinečný číselný kód, pořadí žádosti, datum a čas podání včetně základních údajů o žadateli. Podanou žádost elektronickou formou si o den později žadatelé vytisknou a s potřebnými doklady ji musí do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje. Mohou k tomu využít služeb pošty, kurýrů nebo ji doručit osobně,“ připomněl průběh správného podání žádosti náměstek Gabriel Kovács.

Přehled o postupu vyřizování podané žádosti pak žadatelé mohou sledovat on-line prostřednictvím webových stránek krajského úřadu. Pod odkazem: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace naleznou přehlednou tabulku podaných žádostí, která monitoruje celý průběh zpracování konkrétní žádosti. Žadatelé se nemusí obávat jakéhokoli zneužití osobních dat, neboť v tabulce nejsou obsaženy žádné citlivé údaje žadatelů. Tabulka je aktualizována vždy k patnáctému dni každého měsíce. Je to příspěvek pro zvýšení transparentnosti schvalovacího procesu.