Víte, že? … zdymadlo Hořín

Stavba hořínského zdymadla byla zahájena v roce 1902. Vodní dílo bylo dokončeno v roce 1905 a v tomtéž roce uvedeno do provozu.

Stavba je součástí plavebního kanálu Mělník – Vraňany, překonává výšku vzdutí vraňanského jezu, která je přes osm metrů. Zdymadlo je současně nejvyšším stupněm v úseku Praha – Mělník. Dílo samotné tvoří dvě plavební komory, umístěné vedle sebe. Stavba byla projektována architektem Františkem Sanderem. Ovládací mechanismy zdymadla jsou hydraulické a řízené počítačem. Celá stavba je pak technickou památkou a vedle zdymadla je vystaveno jeho původní technické vybavení.

red