V Neratovicích mají novou službu pro lidi v nesnázích

Od září slouží občanům Neratovic nová služba. Prostřednictvím Centra Alma, o. p. s. mohou získat ambulantní poradenství a psychoterapii pro rodiny i jednotlivce v obtížné životní situaci.

alma2

Poradna je určena především rodinám s rizikovým chováním a vztahovými problémy, osobám vhodným k mediačnímu řízení a procesu, pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí i jejich klientům.

Pro radu mohou chodit i děti a mladí dospělí s rizikovým chováním včetně těch, kteří užívají návykové látky a jejich rodiče. Určena je i osobám s procesuální závislostí jako je například patologické hráčství a jejich blízkým.

Poradnu lze navštívit každou středu od 8 do 16 hodin v prostorách Městského úřadu Neratovice. Zájemci se mohou objednat na telefonních číslech 266 317 404 a 774 490 789 nebo prostřednictvím e-mailu info@centrum-alma.cz. Bližší informace najdete na www.centrum-alma.cz.

red